Parochiekerk Sint-Amandus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Roosdaal
Deelgemeente Borchtlombeek
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein zonder nummer, Roosdaal (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Roosdaal (actualisaties: 22-03-2006 - 02-05-2006).
  • Adrescontrole Roosdaal (adrescontroles: 18-07-2007 - 18-07-2007).
  • Inventarisatie Roosdaal (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Amandus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Amandus

Deze bescherming is geldig sinds 21-08-2003.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Amandus: orgel
gelegen te Kerkplein zonder nummer (Roosdaal)

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Laatgotische zandstenen constructie uit einde 16de eeuw - begin 17de eeuw, met omringend kerkhof ingeplant in de dorpskern.

De plattegrond omvat een ingebouwde westtoren, een driebeukig schip van vier traveeën en een rechthoekig, vlak gesloten koor. Beide sacristieën en de verbrede zijbeuken dateren uit de 19de eeuw.

Vierkante toren uit einde 16de eeuw gestut door twee in de westgevel uitspringende steunberen met vier versnijdingen; de klokkenverdieping met slanke gekoppelde galmgaten en bekronende ingesnoerde naaldspits, dateert uit begin 17de eeuw. Begane grond voorzien van een kruisribgewelf en naar het schip geopend door middel van arcaden op zuilen en imposten. Hoog spitsboogvormig westvenster met metalen roedeverdeling (19de eeuw) en westingang met korfboogomlijsting met laatgotisch profiel, sluitsteen en druiplijst.

Blind middenschip gescheiden van de zijbeuken door middel van zuilen met sokkel en kapiteel; overwelving met barok inslag: brede gecaissonneerde gordelbogen en ribben op consoles (tweede helft 17de eeuw). Verbrede zijbeuken (19de eeuw) voorzien van bakstenen zijgevels met spitsboogvensters met stenen onderdorpels, imposten en sluitsteen en metalen roedeverdeling.

Rechthoekig koor van twee traveeën overwelfd met een van stucversiering voorziene spitston en verlicht door middel van vensters als in de westgevel. Sacristieën onder lessenaarsdak tegen de blindgemaakte eerste travee. Decapering van het interieur aan de gang (1972).

Mobilair. Schilderij met "Aanbidding der Wijzen" (17de eeuw, gerestaureerd 1868); gebeeldhouwde Calvarie met laatgotische inslag, onder een luifel tegen de koorsluiting (volkskunst, 17de eeuw?).

Meubilair uit 17de en 18de eeuw, onder meer barok hoofdaltaar, barokke biechtstoelen, een gedateerd 1657, Louis XV-koorlambrisering en -banken (midden 18de eeuw) en preekstoel (derde kwart 18de eeuw).

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Aanvullende informatie

Het orgel is gebouwd door Pierre Charles Van Pethegem in 1824. Latere transformaties vonden plaats door Jos Stevens uit Duffel in 1900. Onderhoud gebeurde door Aerts & Castrel uit Duffel. Het orgel is versierd met een rococo medaillon met buste van de Heilige Cecilia.
Het pijpwerk bevat nog de originele kernprikken en is beschilderd. Fluit 4 en bourdon 8 zijn vermoedelijk 17de-eeuws, het overige pijpwerk is nieuw. De twee chromatische windladen zijn nieuw en werden vervaardigd door Jos Stevens. Ook de klaviatuur werd in de zijkant aangebracht door Stevens. De magazijnbalg van de windvoorziening is in pitch-pine, het bovenblad in eik, de windkanalen zijn nieuw. Het orgel werd als balustrade orgel gebouwd met een viervoetsfront.

  • FAUCONNIER A. & ROOSE P. 1977: Het historisch orgel in Vlaanderen : een inventaris van het orgelbezit per geografische eenheid, deel IIa, arrondissement Halle-Vilvoorde, Brussel, 54.

Declercq, Daan (05-04-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Borchtlombeek

Borchtlombeek (Roosdaal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.