Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint Jan, Kindertuin 8

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101250   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101250

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis met traditionele kern, opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw of de eerste helft van de 17de eeuw. In 1885 werd in dit pand de stedelijke Kindertuin 8 ondergebracht, 1894-1895 door stadsbouwmeester Gustave Royers uitgebreid met een klassenvleugel.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint Jan, Kindertuin 8

Keizerstraat 71 (Antwerpen)
Burgerhuis met traditionele kern, opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw of de eerste helft van de 17de eeuw. In 1885 werd in dit pand de stedelijke Kindertuin 8 ondergebracht, 1894-1895 door stadsbouwmeester Gustave Royers uitgebreid met een klassenvleugel.