Persoon

Royers, Gustave

ID: 4273   URI: https://id.erfgoed.net/personen/4273

Beschrijving

Stadsarchitect en stadsingenieur van Antwerpen. Als ingenieur in dienst getreden op 17 juni 1875, tot hoofdingenieur-bestuurder benoemd op 1 januari 1888, gepensioneerd op 1 oktober 1907.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Sint Jan, Kindertuin 8

Keizerstraat 71 (Antwerpen)
Burgerhuis met traditionele kern, opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw of de eerste helft van de 17de eeuw. In 1885 werd in dit pand de stedelijke Kindertuin 8 ondergebracht, 1894-1895 door stadsbouwmeester Gustave Royers uitgebreid met een klassenvleugel.


Vismijn

Scheldestraat 11, 13 (Antwerpen)
De vismijn van Antwerpen werd geopend in 1894 op het Zuid. De oude vismijn van Antwerpen bevond zich in de historische kern van de stad rondom het Steen, een stadsdeel dat insprong in de Schelde en dat bij de aanleg van de Scheldekaaien volledig van de kaart werd geveegd.


Bijlokaal Openbare Reiniging afdeling Oost

Albert Grisarstraat 25 (Antwerpen)
Voormalige bijlokaal afdeling Oost van de dienst stadsreiniging. Complex met remise, paardenstal, werkplaatsen en ambtswoning, door stadsbouwmeester Gustave Royers uit 1901-1903, gelegen op de hoek van de Albert Grisarstraat en de Boomgaardstraat. Gesloopt.


Stedelijke Jongensschool 14

Albertstraat 32 (Antwerpen)
Voormalige jongensschool naar een ontwerp door stadsingenieur Gustave Royers uit 1883, voltooid in 1884. Klaslokalen en turnzaal rond een V-vormige binnenplaats, achter een in 1882 aangekocht, vandaag verdwenen herenhuis.


Stedelijke Jongensschool, Stedelijke Meisjeschool 17, en Stedelijke Kindertuin 14

Bredastraat 35, 37 (Antwerpen)
Scholengroep in eclectische stijl gebouwd door de Stad Antwrpen, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Gustave Royers, lagere jongens- en meisjesschool uit 1895-1896, de bijhorende kindertuin uit 1901-1904.


Stedelijke Kindertuin

Everaertsstraat 47 (Antwerpen)
Stedelijke Kindertuin in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door stadsingenieur Gustave Royers uit 1883, opgetrokken door aannemer Jean Hubert Bolsée in 1884-1885.


Noorderpershuis

Indiëstraat 21A, Kattendijkdok-Oostkaai 3 (Antwerpen)
Eerste hydraulische perscentrale, in 1877-1878 gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsingenieur Gustave Royers. Het dreef al de havenwerktuigen, sluizen en bruggen aan van de Noorderdokken tot aan de zuidkant van de Royerssluis en het Amerikadok.


Middelbare School voor Meisjes

Lange Leemstraat 26 (Antwerpen)
Middelbare School voor Meisjes, opgericht door de stad Antwerpen. Gebouwencomplex in neorenaissancestijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1878, gebouwd in 1880-1882.


Lagere Jongensschool 15 en Lagere Meisjesschool 14

Lange Beeldekensstraat 258 (Antwerpen)
Complex in eclectische stijl gevormd door een lagere jongensschool aan de Violetstraat en een lagere meisjesschool aan de Lange Beeldekensstraat met onderwijzerswoningen en turnzaal, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsingenieur Gustave Royers uit 1883, voltooid in 1890.


Onderwijzerswoning van de Lagere Meisjesschool 14

Lange Beeldekensstraat 260 (Antwerpen)
Onderwijzerswoning in eclectische stijl van de Lagere Meisjesschool 14, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsingenieur Gustave Royers uit 1883.


Stedelijke Jongensschool 7 en Stedelijke Meisjesschool 5 met onderwijzerswoning en turnzaal

Markgravelei 147, 149 (Antwerpen)
Lagere school met aanpalende onderwijzerswoning en turnzaal in eclectische stijl. Het complex dat oorspronkelijk uit een volledig gescheiden jongens- en een meisjesschool met elk vier klassen bestond, bleef grosso modo in zijn 19de-eeuwse vorm bewaard.


Betalende Lagere Meisjesschool

Offerandestraat 19 (Antwerpen)
Schoolgebouw op de hoek van Offerandestraat en Greinstraat, ondergebracht in een voormalig herenhuis in Louis-Philippestijl uit derde kwart 19de eeuw, aangepast en uitgebreid in 1881-1883, naar een ontwerp door stadsingenieur Gustave Royers uit 1880.


Stedelijke Jongensschool 10, Stedelijke Meisjesschool en onderwijzerswoningen

Boerhaavestraat 1, Schoolstraat 2 (Antwerpen)
Scholengroep, oorspronkelijk met jongensschool geopend in 1870 en meisjesschool geopend in 1874, beide naar ontwerp van stadsbouwmeester Pieter Dens.


Stedelijke Schietbaan

Sint-Bernardsesteenweg 312, 314, 316, 318, 320, 320B (Antwerpen)
Schietstand in eclectische stijl opgericht door de Stad Antwerpen in 1880-1881, naar een ontwerp van stadsingenieur Gustave Royers uit 1879.


Stedelijke Meisjesschool 4

Greinstraat 15, Sint-Elisabethstraat 38 (Antwerpen)
Lagere school in eclectische stijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1866, geopend in 1867. Het centrale poortgebouw werd aangepast tot onderwijzerswoning in 1875-1876. Uitbreiding door stadsbouwmeester Gustave Royers in 1891-1892.


Jongensschool 22 en Meisjesschool 19

Stuivenbergplein 36, 37 (Antwerpen)
Lagere Jongensschool en Lagere Meisjesschool in eclectische stijl op het bouwblok Viséstraat, Wilgenstraat en Stuivenbergplein, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Gustave Royers uit 1898, uitgevoerd in 1899-1902.


Kindertuin Allewaert

Bervoetstraat 31 (Antwerpen)
Kindertuin met onderwijzerswoning in neotraditionele stijl, gebouwd door de stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsingenieur Gustave Royers uit 1881, opgetrokken door aannemer Jean Van Lieshout in 1883-1884, en geopend op 1 oktober van dat jaar.


Jongensschool 4

Leguit 6 (Antwerpen)
Stedelijke lagere jongensschool in neoclassicistische stijl, door stadsbouwmeester Pierre Bruno Bourla uit 1851-1853. Uitgebreid door Pieter Dens in 1879-1880 en door Gustave Royers in 1891-1892. Gesloopt omstreeks 1983 voor de bouw van een sociaal wooncomplex


Openbare Reinigingsdienst

Sint-Andriesplaats 24 (Antwerpen)
Gebouwencomplex ingeplant tussen Sint-Andriesplaats en Prekersstraat, dat oorspronkelijk hoofdzakelijk uit hangars en paardenstallen bestond. Het complex kwam in meerdere fasen tot stand, de eerste door stadsbouwmeester Pieter Dens in 1875, de belangrijkste uitbreidingen door stadsingenieur Gustave Royers in 1884 en 1889.


Directeurswoning Openbare Reinigingsdienst

Sint-Andriesplaats 24 (Antwerpen)
Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl op de hoek van Sint-Andriesplaats en Korte Vlierstraat, opgetrokken door de Stad Antwerpen naar een ontwerp door stadsingenieur Gustave Royers uit 1885. Aannemer Jacobus Josephus Boets voerde de werken uit in 1886.


Ambtswoning en kantoor van de hoofdhavenmeester

Oudeleeuwenrui 23 (Antwerpen)
Markant gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl, opgetrokken door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadbouwmeester Gustave Royers uit 1898. Het pand huisvestte de ambtswoning en het kantoor van de hoofdhavenmeester. Aannemer Adolf Laurentius Van Peeterssen voerde de werken in 1899-1900 uit.


Stedelijke Jongensschool 8

Kapucinessenstraat 28 (Antwerpen)
Lagere jongensschool in eclectische stijl, gebouwd door de stad Antwerpen naar een ontwerp door stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1863, en verhoogd met een extra verdieping door stadsbouwmeester Gustave Royers in 1893. Sinds de renovatie in 1999-2000, huisvest het complex een vrije basisschool.


Lagere Hoofdschool voor Jongens

Oudaan 14 (Antwerpen)
In oorsprong barok herenhuis herbouwd door Peeter Hannekart in 1638-1639, dat werd bewoond door de kunstschilder Nicaise De Keyser van 1844 tot 1881.


Schippersbeurs

Lange Nieuwstraat 14 (Antwerpen)
Beursgebouw in neogotische stijl, opgetrokken als annex van de de Handelsbeurs, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Gustave Royers uit 1894. De bouw werd eind januari 1895 bij openbare aanbesteding toegewezen aan de aannemer Victor Merckx-Verellen uit de Rodestraat, die de werken vermoedelijk in de loop van 1896 voltooide. De oorspronkelijke bestemming van de lokalen was een Fondsenbeurs voor wisselagenten.


Knechtjeshuis en Stedelijke Nijverheidsschool

Paardenmarkt 94 (Antwerpen)
Voormalig Knechtjeshuis in 1558 gesticht door Johanna Van Schoonbeke. Sinds 1891 Stedelijke Nijverheidsschool met schoolgebouwen aan de Rodestraat. Eerste bouwcompagnes door Gustave Royers in 1891, 1895 en 1898. Uitbreiding door Alexis Van Mechelen in 1907 en 1913.


Brandweerkazerne

Kipdorp 6 (Antwerpen)
Brandweerkazerne in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsingenieur Gustave Royers uit 1885. Op dit perceel bevond zich van 1511 tot 1795 het Huys van Portugael of de Portugese Natie, die in 1816 werd omgevormd tot brandweerkazerne.


Quinten Matsijsput

Handschoenmarkt zonder nummer (Antwerpen)
Gotische smeedijzeren putkevie toegeschreven aan Quinten Matsijs en te dateren omstreeks 1490, op een neogotische hardstenen kuip met granieten voetstuk door stadsbouwmeester Gustave Royers uit 1900-1901.


Kruidtuin

Leopoldstraat 24 (Antwerpen)
Botanische tuin aangelegd op de moes- en fruithof van het Sint-Elisabethgasthuis, met inkompoort uit 1826 toegeschreven aan Pierre Bruno Bourla, een hovenierswoning uit 1870-1871 en balustrade met kandelabers uit 1876-1877 door Pieter Dens, en een oranjerie uit 1884 door Gustave Royers.


Noorderterras en paviljoen

Jordaenskaai zonder nummer (Antwerpen)
Door de afdaken werd de Schelde aan het zicht van de wandelaars onttrokken. In april 1879 reeds werd door volksvertegenwoordiger De Decker in de Kamer de idee geopperd om langs de Schelde terrassen op kolommen te bouwen, naar het voorbeeld van Genua.


Verbandhuis

Waalsekaai 15 (Antwerpen)
In 1898 tekende hoofdingenieur van de stad G. Royers een "ontwerp tot het bouwen eens verbandhuis aan de Zuiderdokken", links naast het Zuiderpershuis.


Grensstenen rond Borgerhout

Borgerhoutsestraat zonder nummer, Carnotstraat Kersbeekstraat Ketsstraat Milisstraat Somméstraat Tuinbouwstraat Van Geertstraat Van Havrelei Van Hovestraat Van der Keilenstraat zonder nummer (Antwerpen)
De westelijke grens met de stad Antwerpen wordt nog door dertien stenen gemarkeerd daterend van het vierde kwart van de 19de eeuw, op de grens met Deurne ten oosten zijn nog twee grensmarkeringen bewaard van kort voor de Eerste Wereldoorlog.


Directeurswoning Nijverheidsschool

Rodestraat 4 (Antwerpen)
Directeurswoning van de Stedelijke Nijverheidsschool, gebouwd door de stad Antwerpen, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Gustave Royers uit 1899. Het pand vormde het sluitstuk van de bouwcampagne tot uitbreiding van de school met de verderop in de Rodestraat ingeplante klassen en ateliervleugels, waarvoor Royers in 1898 het ontwerp tekende.


Het Steen

Jordaenskaai 4, Steenplein 1 (Antwerpen)
Het Steen en de burchtmuur werden omstreeks 1220-1225 opgetrokken, herbouwd in het eerste kwart van de 16de eeuw door Domien de Waghemakere en Rombout II Keldermans, gerestaureerd en uitgebreid in 1887-1890 door Joseph Schadde, Ferdinand Truyman en Gustave Royers.


Loodswezen

Tavernierkaai 3 (Antwerpen)
Monumentaal gebouw in eclectische stijl, in 1892-1895 opgericht door de stad Antwerpen voor het Loodswezen en diensten afhangend van de Belgische Staat, naar een ontwerp door de architecten Hendrik Kennes en Ferdinand J. Truyman, onder toezicht van stadsarchitect Gustave Royers.


Stedelijke Jongensschool 1 en onderwijzerswoning

Kipdorpvest 24 (Antwerpen)
Lagere jongensschool met onderwijzerswoning in eclectische stijl, gebouwd door de stad Antwerpen, naar een ontwerp van stadsingenieur Gustave Royers uit 1881, voltooid in 1883.


Stedelijke Kindertuin 7

Vlasmarkt 26, 28, 30 (Antwerpen)
Twee gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door Gustave Royers uit 1887, met de toegang tot de vroegere Stedelijke Kindertuin 7. Deze was gevestigd in de 16de-eeuwse "de Oude Munte" op de binnenplaats.


Magazijn Loodswezen

Tavernierkaai 5 (Antwerpen)
Ten zuiden van het loodswezen en tegenover het Margueriedok gelegen loods waar allerhande boeien worden gemonteerd, onderhouden en hersteld, opgetrokken in 1899 onder leiding van stadsarchitect Gustave Royers.