Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Appartementsgebouw van de Société Belge Immobilière

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 101413   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/101413

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Standingvol appartementsgebouw in beaux-artsstijl op de hoek van de Meir en de Kolveniersstraat, naar een ontwerp door de architect Camille Janssens uit 1925. Opdrachtgever was de Société Belge Immobilière, een in 1922 opgericht vastgoedbedrijf met zetel te Brussel, dat zich profileerde als belangrijkste promotor van de koopflat.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Appartementsgebouw van de Société Belge Immobilière

Kolveniersstraat 6-8, Meir 60 (Antwerpen)
Standingvol appartementsgebouw in beaux-artsstijl op de hoek van de Meir en de Kolveniersstraat, naar een ontwerp door de architect Camille Janssens uit 1925. Opdrachtgever was de Société Belge Immobilière, een in 1922 opgericht vastgoedbedrijf met zetel te Brussel, dat zich profileerde als belangrijkste promotor van de koopflat.