Beschermd monument

Lusthof Emmaüskasteeltje: 19de-eeuwse delen met ijskelder

Beschermd monument van 25-03-1996 tot heden

ID: 10164   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10164

Besluiten

Tuin, muren en gebouwen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 25-03-1996  ID: 3015

Beschrijving

Het 16de-eeuwse Lusthof Emmaüskasteeltje is beschermd als monument op 09-12-1964. Op 25-03-1996 is deze bescherming uitgebreid met de 19de-eeuwse delen van het Emmaüskasteeltje waaronder een ijskelder en ondergrondse tunnel.Waarden

De 19de-eeuwse uitbreiding met ijskelder van het beschermde zogenaamde “Emmaüskasteeltje” is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

waaronder de historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als opmerkelijk industrieel gebouwtje in decoratieve baksteenarchitectuur van circa 1880 met pseudo-vestigingstoren met 16 meter diepe schacht en circa 30 meter lange bakstenen tunnel met links en recht gewelfde kelders ingegraven in de Blandijnberg en verbonden met de Scheldekaai;
Als uniek voorbeeld van een ijskelder van circa 1880 gebouwd door professor Fr. Donny voor de “Brouwerij E. Donny – Baertsoen”, als getuige van de 19de-eeuwse industrialisatie van de Scheldehelling.

industrieel-archeologische waarde

waaronder de historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als opmerkelijk industrieel gebouwtje in decoratieve baksteenarchitectuur van circa 1880 met pseudo-vestigingstoren met 16 meter diepe schacht en circa 30 meter lange bakstenen tunnel met links en recht gewelfde kelders ingegraven in de Blandijnberg en verbonden met de Scheldekaai;
Als uniek voorbeeld van een ijskelder van circa 1880 gebouwd door professor Fr. Donny voor de “Brouwerij E. Donny – Baertsoen”, als getuige van de 19de-eeuwse industrialisatie van de Scheldehelling.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Lusthof Emmaüskasteeltje

Hoveniersberg zonder nummer (Gent)
Zogeheten "Emmaüskasteeltje", gelegen op de vrij steile oosthelling van de Blandijnberg, temidden van groenbeplanting. Omvat rechts het zogeheten lusthofje, daterend uit de eerste helft van de 16de eeuw met, naar het water toe, een hard gerestaureerde zandstenen trapgevel, aan de westzijde een manke bakstenen trapgevel en ronde aanleunende traptoren.