erfgoedobject

Lusthof Emmaüskasteeltje

bouwkundig element
ID: 20511   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20511

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogeheten "Emmaüskasteeltje". Het huidige complex gebouw gelegen op de vrij steile oosthelling van de Blandijnberg, temidden van groenbeplanting omvat rechts het zogeheten lusthofje, daterend uit de eerste helft van de 16de eeuw (voorkomend op het panoramisch zicht van Gent van 1534) met, naar het water toe, een hard gerestaureerde zandstenen trapgevel, aan de westzijde een manke bakstenen trapgevel en ronde aanleunende traptoren. Links werden in het derde kwart van de 19de eeuw industriële gebouwen toegevoegd, met name een brouwerij met ijskelder. Voor dit gebouw bevindt zich een bakstenen gebouwtje, vermoedelijk eveneens daterend uit de 16de eeuw.

16de-eeuws lusthof met oostgevel uitziende op de Schelde: hard gerestaureerde verankerde zandstenen trapgevel (5 traveeën + topstuk) met drie bouwlagen van twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bij de restauratie vrijgekomen benedenverdieping met gebogen deur en beluikt kruiskozijn. Vernieuwde kruiskozijnen op de bovenverdieping, verbonden door omlopende waterlijsten. Bolkozijn en vierkant venstertje in de geveltop. Sporen van sculpturen en gevelsteen verdwenen bij de restauratie.

Oorspronkelijke westgevel van baksteen met gepekte plint, gekalkte onderbouw en verwerking van zandsteen voor aflijnende hoekblokken, waterlijsten en vensterkruisen.

Twee bouwlagen hoge manke trapgevel (5 traveeën) met links aanleunende halfronde traptoren met afgeknotte top. De overgang tussen de ronde toren en de gevel wordt gevormd door een kleine portiek met twee geprofileerde spitsbogen ondersteund door een ronde zuil met vierkante dekplaat onder pannendakje heden omgebouwd tot gesloten hal met toegevoegde deur en venster. Een deur met lateiconsooltjes verleent toegang binnenin tot de traptoren, geleed door een omlopende waterlijst en verrijkt met ruitvormige motieven van geglazuurde baksteen (volgens sommigen met voorstelling van het Bourgondisch kruis en het Gulden Vlies). Venstertje met zandstenen lateien en hoekblokken.

Rechtertravee met blinde, gekalkte benedenverdieping verrijkt met ruitvormige, gesculpteerde doch zeer verweerde gevelsteen met het wapen van de familie van Waesberghe (eigenaars vanaf eind 17e eeuw tot begin 19e eeuw naar wie het ook wel eens het Hof van Waesberghe genoemd werd).

Oorspronkelijk kruiskozijn en vierkant venstertje in verweerde zandsteenomlijsting met hoekblokken en kwartholle dagkanten en behouden duimen; ontlastingsboog met aanzet- en sluitsteen van zandsteen. Gedicht kruiskozijn in linkerzijgevel boven een lagere aanbouw van één travee met één bouwlaag en breed zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk daterend uit de 17e eeuw. Westgevel met bolkozijn onder de gootlijst. Links, in de late 19de eeuw aangebouwde bakstenen gebouwen van de voormalige "Brasserie et Glacière du petit Château d'Emmaüs". Voorgevel van drie bouwlagen met twee verspringende traveeën en ronde hoektoren, (boven ijskelder op niveau van de Schelde) geleed door omlopende lijsten en baksteenfriezen doorbroken door rechthoekige openingen. Sterk overkragende bakstenen kroonlijst.

Een, vermoedelijk eveneens uit de 16de eeuw daterend bijgebouwtje met tuitgevel onder steil zadeldak (Vlaamse pannen) bevindt zich links van laatstgenoemd complex. Bakstenen gebouwtje met één bouwlaag, afgezet met zandstenen hoekblokken. Getraliede bolkozijnen onder zandstenen latei en ontlastingsboogjes. Steigergat in de geveltop.

 • Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, F.30/D.20.
 • BERGMANS P 1902: Le petit Château d'Emaüs, Inventaire archéologique de Gand, Gent, 262.
 • BERGMANS P. 1897: Rapport sur la première excursion archéologique, Bulletijn van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring van Gent IV, Gent, 232-234.
 • S.N. 1900: A propos du petit Château d'Emaüs, Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent VIII, Gent, 276-291, 303.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

 • Is deel van
  Hoveniersberg

 • Is deel van
  Hoveniersberg en omgeving

 • Is gerelateerd aan
  Twee ijskelders van brouwerij-frisdrankenbedrijf Donny-Bartsoen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Lusthof Emmaüskasteeltje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/20511 (Geraadpleegd op 28-03-2020)