Beschermd monument

Begijnhof: gevel

Beschermd monument van 28-05-1962 tot heden
ID: 10193   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10193

Besluiten

Begijnhof: gevel
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-1962  ID: 472

Beschrijving

De gevel van het begijnhof is beschermd als monument.Waarden

De gevel van het begijnhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Begijnhof

Achterburg 1, 1_1, 1_2, 1_3, 1_4, 1_5, 1_6, 1_7, 1_15, 1_16, 1_17, 1_18, 1_19, 1_20, 1_21, 1_22, 1_23, 1_25, 1_25A, 1_26, 1_27, 1_28, 1_29, 1_30, 1_31, 3, zonder nummer (Oudenaarde)
Een eerste begijnhof, ondergebracht in een huis "de Cluys" achter het kerkhof van Oudenaarde en de Sint-Walburgakerk, werd opgericht in 1367. De begijnen stonden in 1449 hun goederen af aan de Dames van het hospitaal en bekwamen in ruil enkele huizen in de "Borch".