Beschermd monument

Gemeentehuis van Nokere en herberg

Beschermd monument van 09-02-2002 tot heden
ID: 10223   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10223

Besluiten

Dorpskom van Nokere
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-2002  ID: 3806

Beschrijving

Het voormalige gemeentehuis en herberg van Nokere zijn beschermd als monument.Waarden

De herberg en het voormalig gemeentehuis zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

Het algemeen belang van de site van de dorpskom van Nokere wordt als volgt gemotiveerd: binnen Kruishoutem is de dorpskom van Nokere één van de vier haast intact behouden voorbeelden van kasteeldorpen met tot de Middeleeuwen teruggaande historische band tussen de kerk met kerkhof, de pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit, visueel met elkaar verbonden door de kasteeldreef en het dorpspleintje met een aantal representatieve gebouwen die een onlosmakelijke band hebben met de parochiale en lokale geschiedenis van het dorp.

historische waarde

-

sociaal-culturele waarde

De herberg, Nokeredorpstraat 26, werd gebouwd op grond van het kasteeldomein en vormt een essentieel onderdeel van het dorpspleintje.

artistieke waarde

Het pand Nokeredorpstraat 26 is een typisch voorbeeld van 18de-eeuwse landelijke dorpswoning met stedelijke allure en vormt een visuele eenheid en afsluiting van het dorpsplein van Nokere.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis van Nokere en herberg

Nokeredorpstraat 26 (Kruisem)
Huidig classicistisch gebouw van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, volgens jaaranker in rechter zijgevel van 1781, tot 1974 onder meer dienst doende als gemeentehuis. Twee rechter traveeën met vroeger winkeltje in 1959 gesloopt voor baanverbreding.