Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102321   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102321

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de uit Luik afkomstige juffrouw A. Joors. Uit de twee bouwaanvragen die in 1907 met drie maanden tussentijd voor dit pand werden ingediend, blijkt dat het ontwerp in eerste instantie aan Adolphe Van Coppernolle moet worden toegeschreven.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Markgravelei 127 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de uit Luik afkomstige juffrouw A. Joors. Uit de twee bouwaanvragen die in 1907 met drie maanden tussentijd voor dit pand werden ingediend, blijkt dat het ontwerp in eerste instantie aan Adolphe Van Coppernolle moet worden toegeschreven.