Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Standbeeld van Leopold II

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102385   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102385

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorspronkelijk met een monumentale pomp, ter plaatse van de vroegere schandpaal en bornput.Waarden

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Standbeeld van Leopold II

Markt zonder nummer (Antwerpen)
Standbeeld van Leopold II, ingehuldigd in 1873 en ontworpen door beeldhouwer Joseph Ducaju als bekroning van een nieuw geplaatste monumentale waterpomp op de locatie van de vroegere schandpaal en bronput. De sokkel draagt een plaat met het opschrift “AAN / Z.M. / LEOPOLD / 7-7-1873”. Het is naar alle waarschijnlijkheid het allereerste standbeeld dat opgericht werd voor de koning. In juni 2020 werd het beeld ontmanteld en in het depot van het Middelheimmuseum in Antwerpen ondergebracht.