Beschermd monument

Cooremetershuys met Hazewindstraatje

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

ID: 10285   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10285

Besluiten

Middeleeuwse stenen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-2009  ID: 4587

Beschrijving

Het Cooremetershuys en het Hazewindstraatje zijn beschermd als monument.Waarden

Cooremetershuis met Hazewindstraatje zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelderruimtes, als de zuilen met knopkapiteel en vierkante dekplaat en bladkapitelen en vierkante dekplaat met kwartholprofiel, net als de schouwmantels met geprofileerde wangen zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers. De rijk gedecoreerde gevel in traditionele bak- en zandsteenstijl met gesculpteerde guirlandes, cartouches, deuromlijsting getuigt van de evoluerende smaak van de gebruikers in de 17de eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een vormentaal (decoratieve kapitelen) en constructiemethode (Opus Incertum, zuilen, balkenlagen, rechthoekige ramen met bolkozijnen, haarden, plint met waterlijst) eigen aan de 13de eeuw. Uitzonderlijk is de bewaring van de balkenlaag in de kelder. De middeleeuwse structuur van moer- en kinderbalken en dakspant bleef bewaard.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent. Representatief voorbeeld van een steen dat in latere fase wordt gebruikt als gildehuis: korenmetersgilde. Aansluitend bij het pand het Hazewindstraatje, één van de weinige resterende, niet overbouwde, middeleeuwse brandstegen waarin de zijgevel van het Coormetershuis zichtbaar is.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand, getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. Representatief voorbeeld van een steen dat in latere fase wordt gebruikt als gildehuis.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Cooremetershuys

Graslei 12 (Gent)
Het Cooremetershuys is een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een vormentaal (decoratieve kapitelen) en constructiemethode (Opus Incertum, zuilen, balkenlagen, rechthoekige ramen met bolkozijnen, haarden, plint met waterlijst) eigen aan de 13de eeuw.