Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Den Gruenen Schilt

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102925   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102925

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Den Gruenen Schilt

Oude Koornmarkt 42 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de eeuw.