Den Gruenen Schilt

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Koornmarkt
Locatie Oude Koornmarkt 42, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Den Gruenen Schilt

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis de groenen Scilt

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig huis genaamd de groenen Scilt (1562). Diephuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), in kern daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw, doch verbouwd en aangepast.

Bakstenen trapgevel (tien treden) verlevendigd met zandsteen, afgezet met overhoekse topfialen (deels herbouwd); in traditionele stijl met laat-gotische inslag. Bewaarde rechte muurankers. Oorspronkelijke ordonnantie gewijzigd op eerste en tweede verdieping in de 19de eeuw: vier in plaats van vijf traveeën; rechthoekige vensters met arduinen lekdrempel en latei, laatstgenoemde ontlast door segmentboog. Oorspronkelijke derde verdieping: gekoppelde rechthoekige vensters met kwarthol geprofileerde zandstenen penanten; verwijderde kruiskozijnen en toegevoegde lekdrempels.

Onderste topgeleding geopend door middel van rechthoekige vensters; de latei van het middelste rust op consoles; eveneens toegevoegde lekdrempels. Erboven breder en dieper geplaatst middenluik, eveneens met latei op consoles, geflankeerd door rechthoekige luiken; de verweerde waterlijst die de aanzetten van de fialen verbindt, loopt om de muuropeningen heen.

Vrij recente, nogmaals aangepaste begane grond: verlaagde vensters in natuurstenen omlijsting: verder vlakke arduinen poortomlijsting op neuten, bekroond door waterlijst (19de eeuw?).

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Oude Koornmarkt

Oude Koornmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.