Beschermd monument

Kasteel van Petegem

Beschermd monument van 01-08-1986 tot heden

ID
10320
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10320

Besluiten

Kasteel van Petegem en het gedeeltelijk gesloopt kasteel met koetshuis, toegangspijlers en omwalling
definitieve beschermingsbesluiten: 01-08-1986  ID: 2198

Beschrijving

Het kasteel van Petegem, gelegen langs de Kortrijkstraat te Petegem-aan-de-Schelde, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het kasteel van Petegem als volgt werd gemotiveerd:

“de historische waarde als kasteel in neorenaissancestijl; gebouwd kort voor het midden der 19de eeuw met inwendig: een neorenaissance trappenhuis en neorococo- en neo-Louis-XVI-salons;

de artistieke waarde van de oude, uit het gedeeltelijk gesloopte 19de-eeuwse kasteel afkomstige binnenaankleding, waaronder schilderingen op doek, thans ingewerkt in de salonlambrizering.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000774, 19de-eeuw kasteel van Petegem, voormalig 18de-eeuws omwald kasteel met koetshuis en toegangspijlers en de onmiddellijke omgeving met boerenwoning aan de Scheldestraat, advies KCML (1986).


Waarden

Het huidig kasteel van Petegem is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Kasteel van Petegem

Kortrijkstraat 52 (Wortegem-Petegem)
Het kasteel van Petegem werd in een neoclassicistische- en neorenaissancestijl opgetrokken in 1847 door architect F. Coppens in opdracht van Baron August Pycke de Peteghem. Het kasteel bevindt zich in een groot park met vijver.