Domein Kasteel van Petegem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wortegem-Petegem
Deelgemeente Petegem-aan-de-Schelde
Straat Kortrijkstraat
Locatie Kortrijkstraat 52, Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wortegem-Petegem (adrescontroles: 02-01-2008 - 02-05-2008).
  • Inventarisatie Wortegem-Petegem (geografische inventarisatie: 01-01-1998 - 31-12-1998).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel ontworpen door F. Coppens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Kasteel van Petegem
gelegen te Kortrijkstraat 52 (Wortegem-Petegem)

Deze bescherming is geldig sinds 01-08-1986.

Beschrijving

Kasteel opgetrokken in 1847 door architect François Coppens (Brussel). In groot park met vijver gelegen en in een neoclassicistische- en neo-renaissancestijl gebouwd in opdracht van Baron August Pycke de Peteghem, naar verluidt met gelden uit de erfenis van Clemmen (+ 1841) uit Gent. Gelegen op circa 300 meter van "'t Oud Kasteel" (zie Scheldestraat nummer 5). Omliggend domein voor 1980 gedeeltelijk aangelegd als golfterrein voor de "Golf en Countryclub" met uitbreidingen begin 1990.

Volledig onderkelderde rechthoekige constructie met souterrain en twee bouwlagen van bak- en natuursteen onder leien bedaking; geïnspireerd op Franse bak- en zandsteenarchitectuur uit de 16de tot 17de eeuw. Voorgevel rijker uitgewerkt dan gelijkaardige achtergevel. Middenpartij onder hoog schilddak, vier hoeken geaccentueerd door pseudo-torens onder piramidebedaking. Gekorniste kroonlijst, centrale ingang met latere monumentale trap naar verhoogde begane grond. Middenrisaliet van drie traveeën met superpositie van Ionische en Corinthische zuilen. Portiektravee met drie rondboogdeuren met sluitstenen en imposten en medaillons in de zwikken. Bovenvensters in geprofileerde omlijsting, alternerend bekroond met driehoekig of gebroken fronton. Dakverdieping onder uitstekende lagere en gebroken fronton met centraal zandstenen wapenschild. Voorts rechthoekige muuropeningen. Soberder opgevatte achtergevel.

Interieur: statiezaal, trapzaal, kapel, salon en andere waarvan stoffering geïnspireerd op diverse 18de-eeuwse stromingen; neo-Vlaamse-renaissance, neo-laat-renaissance met Italiaanse inslag, neo-rococo en neo-Lodewijk XVI-stijl. Schilderingen op doek, ingelijst in salonlambriseringen, zijn afkomstig uit "'t Oud Kasteel".

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief.
  • Poelaert en zijn tijd, Tentoonstellingscatalogus, Brussel, 1980, p. 136-138.

Bron: Verbeeck M. & Tack A. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Oudenaarde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Tack, Anja & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1998

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kortrijkstraat (Petegem-aan-de-Schelde)

Kortrijkstraat (Wortegem-Petegem)

maakt deel uit van Scheldemeersen tussen Bevere, Petegem en Melden en de kouter van Petegem

Berchem (Kluisbergen), Melden, Oudenaarde (Oudenaarde), Elsegem, Petegem-aan-de-Schelde (Wortegem-Petegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.