Beschermd monument

Burgerhuis De grote Moor

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden
ID: 10351   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10351

Besluiten

Middeleeuwse stenen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-2009  ID: 4587

Beschrijving

Het burgerhuis De grote Moor is beschermd als monument.


Waarden

Huis, De Grote Moor, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. De rijke 18de- en 19de-eeuwse aankleding van het pand getuigt van de rijkdom en prestige van de latere bewoners, de veruiterlijking ervan én de interesse in de 19de eeuw in de middeleeuwen evenals de drang om een middeleeuws pand terug 'middeleeuws' te maken.

artistieke waarde

De inrichting van het pand in de 18de en 19de eeuw getuigt van de evoluerende smaak van de stedelijke elite in deze periode. In het bijzonder de herinrichting door oudheidkundige Ernest Lacquet met als doel een in oorsprong middeleeuws pand terug zijn middeleeuws uitzicht te geven door een herinrichting in een neogotische stijl van uitzonderlijke kwaliteit (trap, decoratie van de traphal met steenmotieven, verschillende schouwmantels, lambriseringen, gereconstrueerde ramen met smeedijzeren sluitingen en binnenluiken, cementtegelvloeren), getuige van het wijzigende smaakoordeel en artistiek aanvoelen van de stedelijke en culturele elite aan het eind van de 19de eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Uitzonderlijk goed bewaard meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum) en vormentaal eigen aan de 13de eeuw, waarvan het volledige pand tot in de nok bewaard bleef en de eenvoudige zuilen in de kelder door gordelbogen in Doornikse steen met elkaar verbonden werden. De verschillende bouwsporen als raamopeningen, bouwnaden, segmentbogen, enzovoort wijzen op minstens drie middeleeuwse bouwfases. Omstreeks 1475 kwam de huidige voorgevel in Brabantse gotiek, samen met die van het buurpand, tot stand. Belangrijke herinrichting van het pand in de 18de eeuw met rijkelijk aangeklede salons, en een tweede keer - nu als restauratie - in 19de-eeuwse neogotiek (trap, lambriseringen, schrijnwerk, plankenvloeren, keuken met Delftse tegels, enzovoort), getuige van de luxueuze smaak en vernieuwende woon- en comforteisen van de latere bewoners van het pand.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent. De 19de-eeuwse restauratie en herinrichting van het pand is een getuige van een fase uit de geschiedenis van de monumentenzorg waarbij reconstructie voorop stond. Deze bouwfase is eveneens een belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van het pand. Woning van oudheidkundige Ernest Lacquet een belangrijk figuur voor de herwaardering en restauratie van historische panden in de 19de eeuw.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Burgerhuizen De grote of witte Moor en De zwarte Moor

Hoogpoort 60, 62 (Gent)
De aangrenzende panden De grote of witte Moor (nummer 60) en De zwarte Moor (deel van nummer 62) hebben elk een gotische trapgevel (vijf treden + topstuk) van zandsteen, met vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), daterend uit het vierde kwart van de 15de eeuw en gerestaureerd circa 1900.