Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103534   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103534

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in Louis-Philippestijl, tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van Andrew Baillie-Bosschaert, nar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1852.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Schoenmarkt 16-18 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl, tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van Andrew Baillie-Bosschaert, nar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1852.