Persoon

Bex, Frans J.H.

ID
9520
URI
https://id.erfgoed.net/personen/9520

Beschrijving

Bex was architect bij het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen. Hij ontwierp het eerste moderne bejaardentehuis van Antwerpen, het Geticht Bogaerts-Torfs (1868-1872) aan de Van Schoonbekestraat. 

Hij was ook Antwerps gemeenteraadslid van 1872 tot 1890 en ridder in de Leopoldsorde. De Bexstraat in Antwerpen is naar hem genoemd. 

  • Informatie verkregen van Marcel Windey (juli 2023).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Huidevettersstraat 42 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl gebouwd in opdracht van de heer Schul, naar een ontwerp door Frans J.H. Bex uit 1856. Het gebouw is representatief voor het rijpe oeuvre van de architect, die verbonden was aan het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen.


Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Schoenmarkt 16-18 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl, tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van Andrew Baillie-Bosschaert, nar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1852.


Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Groenplaats 7 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl gebouwd in opdracht van notaris Charles Sevestre, naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1868. Aanvankelijk uitbreiding van het aanpalende pand, afgesplitst in 1902.


Burgerhuis in Louis-Philippestijl

Kerkstraat 42 (Antwerpen)
Burgerhuis in Louis-Philippestijl gebouwd in opdracht van de advocaat Gilbert Joseph Domus, naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1857.


Burgerhuis met traditionele kern

Keizerstraat 20-22 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis, tot deze vorm aangepast in opdracht van de heer Du Mortier-Bavais, naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1856. Het betrof de ingrijpende verbouwing van twee traditionele panden die minstens opklimmen tot de 17de eeuw, vermoedelijk in oorsprong diephuizen. Uitgebreid en ingrijpend gerenoveerd tot kantoor- en wooncomplex naar ontwerp van architect A. Michiels uit 1985.


De Meerminne

Keizerstraat 50 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis te dateren in het eerste kwart van de 19de eeuw, wellicht met traditionele kern opklimmend tot de 16de eeuw. In 1851 liet de architect Frans J.H. Bex de gevel voor eigen rekening aanpassen.


De Zwarte Arend

Venusstraat 25 (Antwerpen)
Patriciërshuis met traditionele kern, terzelfder tijd als nummer 23 omstreeks 1550 gebouwd door schepen Ghislain Asseliers. Felix Ceulemans liet in 1874 door de architect Frans J.H. Bex de vensteromlijstingen en de mezzanine toevoegen. Gerestaureerd in 1957-59 onder leiding van architect J.H. Detiège.


Geheel van vier gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen

Van Schoonbekestraat 56-62 (Antwerpen)
Symmetrisch geheel van vier gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1874. Het vastgoedproject werd opgetrokken op het restant van de gronden die in 1859 waren aangekocht voor de bouw van het Gesticht Bogaerts-Torfs.


Grand Bazar

Groenplaats 31 (Antwerpen)
Voormalig warenhuis op het bouwblok gevormd door Groenplaats, Eiermarkt, Beddenstraat en Schoenmarkt, waarvan de huidige gebouwen in vier grote fasen tot stand kwamen tussen 1920 en 1931, door de architecten Edouard Van Opstal, Ernest Pelgrims en Emiel Van Averbeke.


Herenhuis in régencestijl

Paardenmarkt 56-58 (Antwerpen)
Herenhuis in régencestijl dat in zijn huidige vorm uit het midden tot de tweede helft van de 18de eeuw dateert. In kern een samenstel van twee traditionele panden die minstens opklimmen tot de 17de eeuw. Winkelpui in art-nouveaustijl door Albert Arnou uit 1900.


Herenhuis met binnenplaats in Lodewijk XV-stijl

Venusstraat 19 (Antwerpen)
Koopmanshuis gebouwd door de lakenhandelaar Corneel Ysenbouts in 1551, grondig verbouwd in rococostijl in de 18de eeuw. Pierre Elsen-Huysmans liet in 1858 het risaliet en de mezzanine toevoegen naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex.


Herenhuis met Lodewijk XIV-poort

Prinsstraat 10 (Antwerpen)
Herenhuis, in oorsprong een samenstel van de panden “Roosencrans” en “Hoet” die opklimmen tot de 16de eeuw, en tijdens de eerste helft van de 18de eeuw werden omgevormd tot een dubbelhuis met Lodewijk XIV-poort. In 1850 verhoogde de architect Frans J.H. Bex het hotel met de mezzanine, in 1851 gevolgd door het uitbreiden met de drie linker traveeën. Opdrachtgever van deze ingrepen was de koopman Charles Pecher.


Herenhuis met traditionele kern

Kipdorp 43 (Antwerpen)
Herenhuis met traditionele kern, dat mogelijk opklimt tot de 16de eeuw. Het betrof oorspronkelijk een U-vormig complex met drie vleugels van twee bouwlagen onder zadeldaken rond een binnenplaats, waarvan de voorbouw in 1862 door de architect Frans J.H. Bex werd verhoogd met een tweede verdieping.


Hotel Mayer-van den Bergh

Lange Gasthuisstraat 21 (Antwerpen)
Herenhuis op de hoek van Lange Gasthuisstraat en Arenbergstraat, dat in kern opklimt tot de 16de en 17de eeuw, met reconstructiewerken uitgevoerd in 1716. In 1861 werd het hotel aangekocht door Emil Mayer en zijn echtgenote Henriëtte van den Bergh. Deze liet het hotel in 1902 renoveren door Joseph Hertogs.


Katholieke Normaalschool

Raapstraat 4 (Antwerpen)
Kapel en internaat van de Katholieke Normaalschool. Gebouw in art-decostijl, opgetrokken voor rekening van de Vrije Katholieke Scholen der Dekenijen van Antwerpen, naar een ontwerp door de architect Frans Peeters uit 1927. Dit laatste kwam in twee versies tot stand, een eerste uit september en een tweede uit december, waarmee in mei 1928 een bouwvergunning werd verkregen.


Laatclassicistisch herenhuis

Venusstraat 16 (Antwerpen)
Laatclassicistisch herenhuis gebouwd in opdracht van de suikerraffinadeur P.M. Ergo, naar een ontwerp door Jean François Franssen uit 1810. De reder Pierre de Decker-Cassiers liet in 1856 het geveldecor toevoegen door Frans J.H. Bex. Deze laatste verhoogde in 1865 de tweede verdieping in opdracht van de weduwe De Decker-Cassiers.


Magazijn Albert

Oudeleeuwenrui 7-11 (Antwerpen)
Geheel van twee haaks op elkaar ingeplante pakhuizen, gebouwd in opdracht van de firma Van den Bergh & Cie, naar ontwerpen door de architect Frans J.H. Bex. Als eerste kwam in 1850 het rechter pand tot stand, in 1862 gevolgd door het linker pand.


Neoclassicistisch burgerhuis

Stadswaag 9 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd in opdracht van Fr(ançois?) Seghers, naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1861.


Neoclassicistisch burgerhuis

Vleminckveld 18 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis dat in kern minstens opklimt tot de vroege 19de eeuw, en in 1837 door de architect Emmanuel van Cuyck werd verbouwd in opdracht van de bankier Jean François Ferdinand Biart. In 1870 liet zijn kleinzoon advocaat en liberaal politicus Constantin Ferdinand Biart verdere aanpassingen uitvoeren door de architect Frans J.H. Bex.


Neoclassicistisch burgerhuis

Huidevettersstraat 16 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1847. Opdrachtgever was de ondernemer en politicus Jean Félix François (Jan) Van den Bergh-Elsen , gehuwd met Henriette Elsen. Hun dochter Henriette Mayer-van den Bergh zou na de dood van haar zoon Fritz het Museum Mayer van den Bergh oprichten.


Neoclassicistisch burgerhuis

Korte Gasthuisstraat 17 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis daterend uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Oorspronkelijk twee bouwlagen hoog, liet de Banque National de derde bouwlaag toevoegen naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1851.


Neoclassicistisch burgerhuis

Louizastraat 2 (Antwerpen)
Oorspronkelijk vrijstaand, neoclassicistisch landhuis met flankerende portieken, volgens de bouwaanvraag uit 1849 opgetrokken als eerste bebouwing van de nieuw aangelegde Louizastraat. Tot zijn huidige vorm uitgebreid naar een ontwerp door de architect Emile Thielens uit 1905.


Neoclassicistisch herenhuis

Venusstraat 14 (Antwerpen)
Neoclassicistisch herenhuis gebouwd in opdracht van de reder Pierre De Decker-Cassiers, naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1856.


Neoclassicistisch herenhuis

Kipdorp 11 (Antwerpen)
In oorsprong laat- of neoclassicistisch herenhuis uit de vroege 19de eeuw, wellicht met oudere kern, tot zijn huidige vorm verbouwd en verfraaid met een decor in Louis-Philippestijl naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1855. Opdrachtgever was de heer H. Foulon, bestuurder bij de Nationale Bank van België.


Onze-Lieve-Vrouw met Tanchelm

Vekestraat 13 (Antwerpen)
Onze-Lieve-Vrouwebeeld uit 1760 toegeschreven aan Walter Pompe, geplaatst in de gevelnis van een verbouwd pakhuis, opgetrokken in opdracht van O. Lejeune, naar een ontwerp door Frans J.H. Bex uit 1864.


Pakhuis

Stijfselstraat 7 (Antwerpen)
Bewaarde linker helft van een geheel van twee gekoppelde pakhuizen, gebouwd in opdracht van de ondernemer en politicus Jean Félix François Van den Bergh-Elsen, naar een ontwerp door Frans J.H. Bex uit 1873. De heer Collin-Van der Borght liet in 1903 een verdieping toevoegen door Eugène Dieltiëns.


Pakhuis

Falconrui 60 (Antwerpen)
Voormalig pakhuis gebouwd in opdracht van de koopman P.J. Van Linden-Elsen, naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1850. Het gebouw hoorde bij het achterliggende vroegere burgerhuis Paardenmarkt 21 (verbouwd).


Pakhuis en Halfmaangang

Vekestraat 32-34 (Antwerpen)
Pakhuis gebouwd in opdracht van de heren Spruyt en Lejeune, naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1856. Het pand incorporeert in de rechter travee de open doorgang van de bestaande Halfmaangang, waarvan resterende huisjes sporen vertonen van een oude kern.


Salvator

Ambtmanstraat 3-5 (Antwerpen)
Voornaam herenhuis, een samenstel van de huizen “Salvator” en “den Keyser”, waarvan de oorsprong opklimt tot het eerste kwart van de 16de eeuw, en dat in de loop van de 17de, de 18de en de 19de eeuw tot de huidige vorm werd uitgebouwd. Het complex met een gevelfront in laatclassicistische stijl, omvat een binnenplaats en een tuinpaviljoen in barokstijl, en interieurs in rococostijl.


Traditioneel diephuis

Pieter van Hobokenstraat 4 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.


Tuinmuur van de Berg van Barmhartigheid

Venusstraat 9 (Antwerpen)
Neoclassicistische tuinmuur van de vroegere Berg van Barmhartigheid, gebouwd naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1857.


Winkel- en burgerhuis in neoclassicistische stijl

Borzestraat 1-3 (Antwerpen)
Winkel- en burgerhuis in neoclassicistische stijl, nummer 1 gebouwd in opdracht van de heer Heesmans-Ceulemans naar een ontwerp door Frans J.H. Bex uit 1879, nummer 3 gebouwd in opdracht van Gaston De Vos naar een ontwerp Eugène Dieltiëns uit 1911.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Sint-Jorispoort 35 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, naar een ontwerp door de architect Frans J.H. Bex uit 1889. Het pand uitgevoerd door de aannemer Frans Peeters uit de Kapucinessenstraat, maakt deel uit van een ruimer vastgoedproject opgezet aan de zuidrand van het domein van het Sint-Elisabethgasthuis.


Woning Frans Snyders

Keizerstraat 8 (Antwerpen)
Voormalige woning van de barokschilder Frans Snyders. Geheel van twee gekoppelde, traditionele diephuizen met dubbele trapgevel, dat in kern opklimt tot de 16de eeuw.

Opdrachtgever van

De Meerminne

Keizerstraat 50 (Antwerpen)
Laatclassicistisch burgerhuis te dateren in het eerste kwart van de 19de eeuw, wellicht met traditionele kern opklimmend tot de 16de eeuw. In 1851 liet de architect Frans J.H. Bex de gevel voor eigen rekening aanpassen.


Thema's

Ontwerper van

Italiëlei


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Bex [online], https://id.erfgoed.net/personen/9520 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.