Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bisschoppelijk Paleis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103535   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103535

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bisschoppelijk Paleis in classicistische stijl uit 1779-1781. Provinciaal Gouvernement van Antwerpen vanaf 1830, met provincieraadzaal door de architect Eugène Gife uit 1878.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bisschoppelijk Paleis

Schoenmarkt 2 (Antwerpen)
Bisschoppelijk Paleis in classicistische stijl uit 1779-1781. Provinciaal Gouvernement van Antwerpen vanaf 1830, met provincieraadzaal door de architect Eugène Gife uit 1878.