Beschermd monument

Burgerhuis met Koutersteeg

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

ID
10375
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10375

Besluiten

Middeleeuwse stenen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-2009  ID: 4587

Beschrijving

Het burgerhuis is met inbegrip van de Koutersteeg beschermd als monument.Waarden

Huis met openbaar domein Koutersteeg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelder door twee zuilen in twee beuken verdeeld, als de knopkapitelen met hun dekplaat met kwartholprofiel, zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers. De bovenbouw met zijn 19de-eeuwse gevel getuigt van het wijzigend smaakoordeel van de latere bewoners.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, segmentbogen) en vormentaal (lijstwerk en decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw en balkenlagen uit latere periode. De bewaring van het Steen over verschillende bouwlagen, bovendien zichtbaar van op de openbare weg, is eerder uitzonderlijk. Bogen in Doornikse steen verbinden de muren en zuilen in de langsrichting van de kelder waardoor twee beuken ontstaan die afgedekt zijn met tongewelven; de constructie doet vermoeden dat de kelder oorspronkelijk met een balkenlaag werd afgedekt. Het bovengronds gebouw getuigt in zijn huidige vorm en behouden bouwsporen van de evoluerende bouwtradities en de veranderende smaak van de latere gebruikers.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent. De verschillende bouwsporen wijzen op de constante verbouwingen die het pand in verschillende periodes ondergaan heeft. De aansluitende Koutersteeg is een oude brandsteeg die de middeleeuwse erven van elkaar scheidde. De bewaring van deze steeg, niet overbouwd met de zijgevel van het steen zichtbaar in de straat is eerder uitzonderlijk.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Koestraat 46, 46A (Gent)
Het burgerhuis gaat terug op een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, segmentbogen) en vormentaal (lijstwerk en decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw en balkenlagen uit latere periode.