Fabriek voor zelfbestatigers La Lédoise

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lede
Deelgemeente Lede
Straat Kerkevijverstraat
Locatie Kerkevijverstraat 13 (Lede)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41034/108.1
  • 4.01/41034/124.1
  • OO001954

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Fabriek voor zelfbestatigers La Lédoise

Kerkevijverstraat 13, Lede (Oost-Vlaanderen)

De bedoeling van de duivensport is om de aankomsttijd van de duif exact vast te leggen. Op het einde van de 19de eeuw stonden er op een aantal plaatsen in het dorp uurwerken opgesteld.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De fabriek voor zelfbestatigers La Lédoise te Lede is beschermd als monument.

Waarden

De fabriek voor zelfbestatigers - La Lédoise is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde


Als intact bewaard voorbeeld van een bedrijf voor de productie van fijnmechanische toestellen, dat op het einde van de 19de eeuw werd opgestart, waarbij alle fijnmechanische productiewerktuigen, waarvan een aantal uit de beginperiode dateren, de noodzakelijke materialen en onderdelen nog aanwezig zijn;
Als typisch voorbeeld van een bedrijf waar tot de stopzetting in 1965 op een ambachtelijke manier "constateurs" voor de duiven sport werden geproduceerd die een wereldwijde afzet hadden.

historische waarde

in casu volkskundige waarde: :
Als bedrijf dat een typisch populair product fabriceerde en leverde met betrekking tot de duivensport die, als volksport, gedurende de eerste drie kwartalen van deze eeuw een zeer grote verspreiding kende onder alle lagen van de bevolking maar vooral onder de werkende klasse.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.