Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Laat-barok burgerhuis gedateerd 1725

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 104200   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104200

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Laat-barok burgerhuis met dubbelhuisopstand gedateerd 1725. Verhoogd met de tweede verdieping door de architect Franciscus De Wolf in 1835, in opdracht van de heer Jacobs.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Witte Roos

Torfbrug 3 (Antwerpen)
Laat-barok burgerhuis met dubbelhuisopstand gedateerd 1725. Verhoogd met de tweede verdieping door de architect Franciscus De Wolf in 1835, in opdracht van de heer Jacobs.