Beschermd monument

Kasteeldomein De Schepper

Beschermd monument van 25-03-1999 tot heden

ID: 10493   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10493

Besluiten

Kasteel De Schepper met omgrachtingen en tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1999  ID: 3393

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het kasteel De Schepper, de omgrachtingen en de tuin.Waarden

Het kasteel De Schepper met omgrachtingen en tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als goed bewaard cultuurlandschappelijk geheel dat als voorbeeld kan gelden van een uit een laat-middeleeuwse site met walgracht geëvolueerde buitenplaats met eind 17de- of begin 18de-eeuwse kern en 19de-eeuwse elementen en park
Als karakteristieke typologische entiteit van landschappelijke en bouwkundige elementen die de inherente bestanddelen vormen van een historisch domein:
- het laat barokke landhuis met 19de-eeuwse aanpassingen
- het imposante toegangshek met brug over de wal
- de oude wal of laat-middeleeuwse site met walgracht, met grotendeels behouden brede gracht, thans met moestuin, een boerenarbeidershuisje en schuur
- de omgrachte aangelegde tuin met imposante treurbeuk
Als landhuis in late barokstijl met opmerkelijke pilastergevel aangepast in de 19de eeuw met onder meer een voor die tijd kenmerkende arduinen deuromlijsting met bekronend ijzeren balkonhek en het burgerlijk interieur met stucplafonds en marmeren schouwen in de salons vooraan
Als toegangspoort met hek als statussymbool van de eigenaar in de tweede helft van de 19de eeuw, de katoenbaas De Schepper die de eerste mechanische weverij in Waarschoot introduceerde.

wetenschappelijke waarde

als dendrologische waarde van de imposante treurbeuk (Fagus sylvatica 'Bornyensis') die door zijn omvang en ouderdom vrij uitzonderlijk is op zich en als belangrijk element in de tuin.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein De Schepper

Schoolstraat 3-5, 27 (Lievegem)
Het huidige domein omvat vandaag een imposante toegangspoort, het zogenaamde kasteeltje en hovenierswoning op de plaats van de vroegere koetshuizen, een uitgestrekte beboomde tuin met merkwaardige treurbeuk, grotendeels behouden omgrachting van het landhuis en de zogenaamde motte met arbeiderswoning en schuur.

Is de omvattende bescherming van

Opgaande lindenrij Kasteel De Schepper

Schoolstraat 5 (Lievegem)
Langs de Schoolstraat, ter hoogte van het kasteel de Schepper, staat een opgaande bomenrij van linden. Zij zijn er geplant dicht bij de rand van de nog deels aanwezige historische gracht bij het kasteel.


Treurbeuk Kasteel de Schepper

Schoolstraat 5 (Lievegem)
Zichtbaar vanaf de Schoolstraat staat er in de voortuin van het kasteel De Schepper een speciale treurbeuk. Fagus sylvatica 'Bornyensis' heeft een asymmetrische treurende kruin met doorgaande kop en afhangende zijtakken die zich meestal aan één zijde bevinden.


Winterlinde Kasteel De Schepper

Schoolstraat 5 (Lievegem)
Zichtbaar vanaf de Schoolstraat staat er in de voortuin van het kasteel De Schepper een mooi ontwikkelde opgaande winterlinde. Hij is er geplant dicht bij de rand van de nog deels aanwezige historische gracht bij het kasteel.