Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Opvallend hoekcomplex met de Leuvenstraat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104974   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104974

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Dit pand werd samen met de twee belendende winkelpanden gebouwd rond 1893 voor rekening van Albert Thys. Het bouwdossier voor dit pand werd ingediend in 1893 door architect Emile Thielens die een ontwerp maakte voor "trois maisons sur le terrain sis à l’angle du Quai Wallon et de la route au chemin de fer".Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Opvallend hoekcomplex met de Leuvenstraat

Waalsekaai 21-22, 23 (Antwerpen)
Dit pand werd samen met de twee belendende winkelpanden gebouwd rond 1893 voor rekening van Albert Thys. Het bouwdossier voor dit pand werd ingediend in 1893 door architect Emile Thielens die een ontwerp maakte voor "trois maisons sur le terrain sis à l’angle du Quai Wallon et de la route au chemin de fer".