Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Christoffel met kerkhof

Beschermd monument van 30-01-2013 tot heden

ID
10523
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10523

Besluiten

Parochiekerk Sint-Christoffel met cultuurgoederen en historische kerkhofsite
definitieve beschermingsbesluiten: 30-01-2013  ID: 5102

Beschrijving

In 1947 werd de Sint-Christoffelkerk te Scheldewindeke beschermd als monument zonder het schip en de zijbeuken. Deze bescherming werd op 30-01-2013 uitgebreid met de bescherming van de volledige kerk met inbegrip van cultuurgoederen en de historische kerkhofsite.Waarden

Parochiekerk Sint-Christoffel met historische kerkhofsite is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


De site van de St.-Christoffelkerk met omringend, oorspronkelijk ovaal kerkhof, heeft een zeer oude, vroeg middeleeuwse oorsprong. De eerste kerk was vermoedelijk een eigen kerk gegroeid uit de kapel bij de castrale motte, opgericht door de heren van Windeke, en gekend door historisch kaartmateriaal. Van het oorspronkelijke eenbeukig Romaanse kerkje uit de 12de eeuw bleef enkel het halfronde koor uit Balegemse zandsteen tot op heden bewaard. De overige oude delen zoals de vierkante basis van de kruisingstoren, de transeptarmen, de okseltoren en de koortribune in vroeg gotische stijl dateren vermoedelijk nog uit de 13de eeuw. Het schip met zijbeuken is een historiserende neogotische uitbreiding van architect Van Assche volgens plannen van 1868. De aanwezigheid van het omringende nog behouden kerkhof dat er historisch onlosmakelijk mee verbonden is, geeft een belangrijke meerwaarde aan het gebouw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Architectuurhistorisch is het huidige kerkgebouw een mooi voorbeeld van een gotisch ogende plattelandskerk met gerestaureerde vroeg gotische oostbouw en een in historiserende neogotiek vernieuwd en vergroot schip. Door de harmonische geslaagde samenhang van de oorspronkelijke vroeg gotische en de neogotische bouwonderdelen getuigt het kerkgebouw van de architecturale visie en kennis van August Van Assche en is ze zeer representatief voor het oeuvre van de architect-restaurateur.

artistieke waarde


De artistieke waarde van het kerkgebouw is vooral bepaald door de aanwezigheid van zowel 17de- en 18de-eeuwse mobilair als het eind 19de-eeuwse neogotische meubilair, uitgevoerd door R. Rooms. Vooral de wit- en zwart marmeren zijaltaren in rococostijl met te midden van een draperie medaillons van de Heilige Ursula en van de Heilige Petrus, de tombes met rocaille en bloemenslingers en de beelden van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Christoffel met Kind Jezus, getuigen van een artistieke kwaliteit.

sociaal-culturele waarde


De parochiekerk met omliggend ovaal kerkhof als uitdrukking van een cultuurhistorische en maatschappelijke ontwikkeling, namelijk de beleving van de christelijke cultuur en de dodencultus in de Vlaanderen, speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het dorp en de lokale kerkgeschiedenis. De parochiekerk heeft binnen de ruimtelijke context van het dorp een beeldbepalende rol en een belangrijke bakenfunctie. De inplanting van het oorlogsgedenkteken als materiële getuige van het herdenken van een collectief trauma geeft de begraafplaats een extra sociaal-culturele waarde.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Christoffel

Marktwegel 1 (Oosterzele)
Georiënteerd bedehuis met half omringend en voorts achterliggend ommuurd kerkhof. Heden driebeukige basilicale kerk met transept, koor met halfronde apsis, oksaal in de noordoostelijke hoek; in de zuidoostelijke hoek: traptoren, sacristie etc. kleine aanbouwsels. De kerk omvat twee duidelijk verschillende delen, beide met vroeggotisch uitzicht: enerzijds het driebeukige schip van vijf traveeën in 1877 nieuw gebouwd naar ontwerp van architect Auguste Van Assche en anderzijds de oude oostelijke bouw die tezelfdertijd door dezelfde architect werd gerestaureerd.