Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg In den Hert

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105651   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105651

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Breedhuis in kern opklimmend tot de 17de eeuw, met huidige gevelordonnantie uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg In den Hert

Markt 18 (Berlaar)
Breedhuis in kern opklimmend tot de 17de eeuw, met huidige gevelordonnantie uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.