Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerderij van domein Vriesedonk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106220
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106220

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalige boerderij, stallen en schuren van het domein Vriesedonk, heden omgevormd tot manege.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerderij van domein Vriesedonk

Donksesteenweg 162 (Brasschaat)
Voormalige boerderij, stallen en schuren van het domein Vriesedonk, heden omgevormd tot manege.