Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106591
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106591

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen bestaande uit woonstalhuis en schuur; in de nabijheid van de Kleine Aa.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Essendonkbos 5 (Essen)
Hoeve met losse bestanddelen bestaande uit woonstalhuis en schuur; in de nabijheid van de Kleine Aa.