Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Technisch centrum Koninklijk Paviljoen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106788
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106788

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Het zogenaamde Koninklijk Paviljoen werd in 1845 opgericht als technisch centrum voor de aanleg van het Kanaal.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Technisch centrum Koninklijk Paviljoen

Paviljoenstraat 18 (Geel)
Het zogenaamde Koninklijk Paviljoen werd in 1845 opgericht als technisch centrum voor de aanleg van het Kanaal.