Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Rozendaalhof of Hofke Verbruggen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106813
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106813

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Omgracht domein met hoofdgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, oudere 17de-eeuwse kern met latere aanpassingen, lagere eind 19de-eeuwse zijvleugel.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Rozendaalhof of Hofke Verbruggen

Stationsstraat 50 (Geel)
Omgracht domein met hoofdgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, oudere 17de-eeuwse kern met latere aanpassingen, lagere eind 19de-eeuwse zijvleugel.