Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106849
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106849

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vrijstaande villa met omheinde tuin links, uit eind 19de eeuw.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Bergstraat 1 (Grobbendonk)
Vrijstaande villa met omheinde tuin links, uit eind 19de eeuw.