Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Infirmerie van het begijnhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107208
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107208

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Huis van vijf traveeën in traditionele bak- en zandsteenstijl, van 1715.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Infirmerie van het begijnhof

Begijnhof 13 (Herentals)
Huis van vijf traveeën in traditionele bak- en zandsteenstijl, van 1715.