Tuinwijk Herryville met velodroom

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-03-1996 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Evergem
Deelgemeente Evergem
Straat Tuinwijk
Locatie Tuinwijk 1-13, 2-10 (Evergem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44019/109.1
  • 4.02/44019/114.1
  • OO000292

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Tuinwijk Herryville met velodroom

Tuinwijk 1-13, 2-10 (Evergem)

Tuinwijk opgericht door de "Centrales Electriques des Flandres". Een gedenkteken met opschrift voor de toegangspoort vermeldt: "C.E.F. 1928 cité-jardin tuindorp "Herryville"". Zogenaamd naar de toenmalige directeur van de centrale, bouwheer van de tuinwijk.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De tuinwijk Herryville en de percelen van de vroegere velodroom zijn beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Het tuindorp voorheen genaamd Herryville en de percelen van de vroegere velodroom zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als uitzonderlijk voorbeeld van een in een groene omgeving ingeplante naoorlogse tuinwijk met tweegezinswoningen in een regionalistische architectuur met gepaste groenaanleg en bijhorende sport- en ontspanningsinfrastructuur, gebouwd in 1928 voor het personeel van de nabijgelegen elektriciteitscentrale naar ontwerp van architect Eugène Dhuicque.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.