Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Tuinwijk Herryville met velodroom

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10730
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10730

Besluiten

Tuindorp Herryville en velodroom
definitieve beschermingsbesluiten: 19-03-1996  ID: 3003

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De tuinwijk Herryville en de percelen van de vroegere velodroom zijn beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het tuindorp voorheen genaamd Herryville en de percelen van de vroegere velodroom zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als uitzonderlijk voorbeeld van een in een groene omgeving ingeplante naoorlogse tuinwijk met tweegezinswoningen in een regionalistische architectuur met gepaste groenaanleg en bijhorende sport- en ontspanningsinfrastructuur, gebouwd in 1928 voor het personeel van de nabijgelegen elektriciteitscentrale naar ontwerp van architect Eugène Dhuicque.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Tuinwijk Herryville met velodroom

Tuinwijk 1-10, 11-13 (Evergem)
De tuinwijk werd in 1927 gebouwd voor het kaderpersoneel van de elektriciteitscentrale, opgericht in 1913 aan de Langerbruggekaai te Gent, naar ontwerp van architect E. Dhuicque. In de as van de toegangspoort, staat centraal een kantine en voorts in de elkaar in T-vorm snijdende straten acht merendeels tweegezinswoningen met tuin. In de onmiddellijke omgeving liet directeur Herry in 1929 een velodroom bouwen voor de wielertoeristenclub van de werknemers van de centrale. De betonnen velodroom werd eveneens gebouwd naar ontwerp van E. Dhuicque.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.