Tuinwijk Herryville met velodroom

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Evergem
Deelgemeente Evergem
Straat Tuinwijk
Locatie Tuinwijk 1-13, 2-10 (Evergem)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole bouwkundige gehelen (adrescontroles: 01-07-2009 - 31-08-2009).
  • Inventarisatie Evergem (geografische inventarisatie: 01-01-1993 - 31-12-1993).
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tuinwijk Herryville met velodroom

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Tuinwijk Herryville met velodroom

Deze bescherming is geldig sinds 19-03-1996.

Beschrijving

Tuinwijk opgericht door de "Centrales Electriques des Flandres". Een gedenkteken met opschrift voor de toegangspoort vermeldt: "C.E.F. 1928 cité-jardin tuindorp "Herryville"". Zogenaamd naar de toenmalige directeur van de centrale, bouwheer van de tuinwijk. De tuinwijk werd in 1927 gebouwd voor het kaderpersoneel (ingenieurs, meestergasten en de beste arbeiders) van de elektriciteitscentrale (opgericht in 1913, Langerbruggekaai, Gent) naar ontwerp van architect E. Dhuicque.

In de as van de toegangspoort (ten oosten), staat centraal een kantine en voorts in de elkaar in T-vorm snijdende straten acht merendeels tweegezinswoningen met tuin: twee aan de poort en de andere geschikt rondom een rechthoekig met linden beplant plein aan de kantine. De hoofdingang is gericht naar de centrale, een zijingang leidt naar de Doornzeelsestraat. Nette wijk met witberaapte identieke huizen in regionalistische stijl op zwarte plint onder rood pannendak en met groengeschilderd houtwerk. Typische ramen met kleine roedeverdeling en luiken en rondboogdeurtjes. Grote uitgebouwde kantine met brede rondboogvensters beneden, evenals in het gemeenschappelijke garagegebouw met poorten in een rondboogarcade.

In de onmiddellijke omgeving van de tuinwijk liet directeur Herry in 1929 een velodroom bouwen voor de wielertoeristenclub van de werknemers van de centrale. De betonnen velodroom werd eveneens gebouwd naar ontwerp van E. Dhuicque.

  • DHUICQUE E., Architecture industrielle, in L'Emulation, XLVII, 1927, p. 113-119.
  • VANACKER D.-HENDRYCKX M., Langs het kanaal, Gent, 1982, p. 181-183.

Bron: Lanclus K. & Verbeeck M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1993

Relaties

maakt deel uit van Evergem

Evergem (Evergem)

is gerelateerd aan Elektriciteitscentrale Langerbrugge

Langerbruggekaai 3, Gent (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.