Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Winning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107459
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107459

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorspronkelijk typisch 18de-eeuwse Kempense hoeve met losstaande bestanddelen, geschikt rondom een binnenkoer.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Winning

Molenvloed 34 (Herselt)
Oorspronkelijk typisch 18de-eeuwse Kempense hoeve met losstaande bestanddelen, geschikt rondom een binnenkoer.