Hoeve De Winning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herselt
Deelgemeente Herselt
Straat Molenvloed
Locatie Molenvloed 34, Herselt (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herselt (adrescontroles: 04-06-2007 - 04-06-2007).
  • Inventarisatie Herselt (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve De Winning

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Hoeve De Winning: schuur
gelegen te Molenvloed 34 (Herselt)

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beschrijving

Heden zogenaamd "De Winning", in de betekenis van grote pachthoeve. Oorspronkelijk typisch 18de-eeuwse Kempense hoeve met losstaande bestanddelen, geschikt rondom een binnenkoer. Het woongedeelte werd volledig gemoderniseerd en ten dele uitgebreid; interieur met bewaarde standvinken en balkinscriptie 1735. Bewaarde langsschuur in vakwerkbouw op bakstenen stoel, deels versteend en nog deels geleemd, vier traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat en woning, riet en Vlaamse pannen). Aan erfzijde zichtbare stijlen, aan straatzijde ankerbalkkoppen. Rechthoekige poort. Gebint niet meer zichtbaar door latere tussenvloer.

  • Van Asberghof tot Zandvoorthoeve. Hoevenamen in de Zuiderkempen, Westerlo, 1992, p. 60.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Herselt

Herselt (Herselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.