Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnhofkerk toegewijd aan Sint-Jan Evangelist en Heilige Begga

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 107507   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107507

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De oude begijnhofkapel werd opgericht in 1381 ter plaatse van een bestaande bidplaats; ze bevond zich ter hoogte van het schip van de huidige kerk.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnhofkerk toegewijd aan Sint-Jan Evangelist en Heilige Begga

Begijnhof 39 (Hoogstraten)
De oude begijnhofkapel werd opgericht in 1381 ter plaatse van een bestaande bidplaats; ze bevond zich ter hoogte van het schip van de huidige kerk.