Beschermd monument

Nationale Bank van België

Beschermd monument van tot heden

ID
10778
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10778

Besluiten

Nationale Bank van België
definitieve beschermingsbesluiten: 05-09-2011  ID: 4853

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het voormalige bankgebouw van de Nationale Bank van België.Waarden

Voormalige Nationale Bank is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Eén van de zeven in Oost-Vlaanderen gelegen agentschappen van de Nationale Bank van België. Opgetrokken door de Nationale Bank van België in 1910 in een nieuw aangelegde straat in de elitaire stationswijk van Sint-Niklaas. De Nationale Bank van België was verplicht zich te vestigen in ieder gerechtelijk arrondissement als gevolg van de oprichtingswet van 5 mei 1850 en de wet van 10 mei 1850. Daarom bezat de Nationale Bank van België gebouwen buiten Brussel in eigen bezit, naast vele gehuurde panden en eigendommen van agenten. Het pand te Sint-Niklaas was in eigen beheer van de Nationale Bank van België.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Pand uit 1910 met een fraaie en opvallende vormgeving in Beaux-arts stijl, opgetrokken met een voor de Nationale Banken typische L-vormige plattegrond (tweedeling: bank en directeurswoning, bankdeel in de diepte uitgebouwd over één bouwlaag) en typische gevelindeling (twee bouwlagen en koetsdoorritten / ingangen in de buitenste traveeën). Zowel voor- als achtergevel met historische schrijnwerk bleef bewaard. In het interieur is de opdeling tussen bank en directeurswoning nog steeds herkenbaar. De authentieke opdeling / structuur bleef bewaard of kan eenvoudig gereconstrueerd worden. Typische bankelementen als de twee kluizen en de lokettenzaal bleven bewaard.

artistieke waarde

Pand opgetrokken door, de voor bankarchitectuur veel gevraagde en internationaal erkende, architect Maximiliaan Winders in Beaux-artsstijl, geïnspireerd op de Franse 18de-eeuwse stijlen. De gevels met sculpteerwerk werden uitgewerkt in natuursteen. Het interieur behield zijn eveneens eclectische, zeer kwalitatief hoogstaande inrichting met marmeren vloeren en schouwmantels, parketten, stucwerk op muren en plafonds, binnenschrijnwerk met authentiek hang- en sluitwerk, imitatiemarmer, zuilen, …

Aanduiding van

Is de bescherming van

Nationale Bank van België

Prins Albertstraat 39A (Sint-Niklaas)
Groots gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen in beaux-artsstijl met sterke Lodewijk XIV- en XV-inslag en opgetrokken in onbeschilderde Franse kalkzandsteen naar ontwerp van architect Max Winders uit 1910.