Persoon

Winders, Max

ID
6016
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6016

Beschrijving

Max Winders is de zoon van architect Jean-Jacques Winders. Hij kreeg zijn opleiding tot architect aan de academie in Antwerpen en bij zijn vader, in wiens praktijk hij tot aan zijn huwelijk in 1907 werkte. Hij huwde in 1907 met Cornelia Carlier, de dochter van Jean Baptiste Ferdinand Carlier, die de directeur was van de Nationale Bank. Max Winders kreeg talrijke grote opdrachten in binnen- en buitenland. Hij bouwde onder meer talrijke bankgebouwen in Antwerpen, Sint-Niklaas en Leuven. Daarbij koos hij vaak voor een opvallende eclectische bouwstijl. Winders speelde tevens een belangrijke rol binnen de monumentenzorg, onder meer door zijn lidmaatschap van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen vanaf 1934.

  • WILLIS, A., "Winders, Max", in: VAN LOO, A. (ed.), 'Repertorium van de architectuur in België', Mercatorfonds, Antwerpen, 2003, p. 603.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Annex Caisse Hypothécaire Anversoise

Jodenstraat 3 (Antwerpen)
Bankgebouw in beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect Max Winders, opgetrokken door de Caisse Hypothécaire Anversoise als uitbreiding van haar hoofdzetel in de Huidevettersstraat. Het ontwerp dateert vermoedelijk uit 1913, de bouwaanvraag volgde in januari 1914, en het gebouw lijkt in 1915 door het aannemersbedrijf G. Hargot & R. Somers te zijn voltooid.


Banque Centrale Anversoise

Lange Gasthuisstraat 20 (Antwerpen)
Bankgebouw in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architecten Joseph Hertogs en Max Winders uit 1912, opgetrokken in 1913. De bouw ging van start begin 1913. Het complex kreeg in 1928 een uitbreiding aan de achterzijde, door Hertogs en zijn toenmalige associé Gerard De Ridder.


Banque de l'Union Anversoise

Graanmarkt 2 (Antwerpen)
Monumentaal bankgebouw in beaux-artsstijl opgetrokken in opdracht van de Banque de l’Union Anversoise, naar een ontwerp door de architecten Emile Vereecken en Max Winders uit 1911-1912, voltooid in 1913.


Banque Hypothécaire et Immobilière d'Anvers

Maria-Theresialei 2-4 (Antwerpen)
Complex gevormd door het voormalig hotel Gossen, een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1872, en het appartementsgebouw met bankkantoor van de Banque Hypothécaire et Immobilière d’Anvers ontworpen door de architect Max Winders in 1924, gelegen op de hoek van de Frankrijklei en de Maria-Theresialei.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 234 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1925. Bouwheer was de bankier graaf Henry Le Grelle (Antwerpen, 1865-Antwerpen, 1934), gehuwd met Anna de Gruben (Antwerpen, 1864-Antwerpen, 1932). Met zijn broers Albéric en Vincent en zijn neef Emile Le Grelle vormde hij sinds 1918 het vennootschap van de Banque Joseph-J. Le Grelle, in 1792 opgericht door hun overgrootvader.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Markgravelei 181 (Antwerpen)
Burgerhuis in traditionele stijl gebouwd in opdracht van Oscar Carlier, naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1951. De rijwoning in halfopen bebouwing die aan een ommuurde tuin grenst, is gelegen op de hoek van de Markgravelei en de Korte Lozanastraat.


Cercle La Concorde

Huidevettersstraat 44 (Antwerpen)
Verenigingsgebouw in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de Cercle “La Concorde”, naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1927. Het Antwerpse aannemersbedrijf Victor Merckx-Verellen voerde de werken uit.


De Simme

Grote Markt 23 (Antwerpen)
Bank- en woongebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl, opgetrokken in opdracht van de bank Crédit Bourgeois, naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1910, uitgevoerd in 1911.


Depot Boch Frères

Clementinastraat 26 (Antwerpen)
Depot van de Manufacture de Faïences de Keramis Boch Frères. Pakhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1912.


Diamantbeurs Fortunia

Pelikaanstraat 36-52, Vestingstraat 69-71, 75-83 (Antwerpen)
Op de spitse hoek van de Pelikaan- en de Vestingstraat staat het opvallende, eclectische beursgebouw dat de 'Internationale Diamanthandelaarsvereeniging Fortunia' rond 1910 liet optrekken naar een ontwerp van architect Max Winders.


Geheel van burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance- en eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 31, Le Grellelei 40 (Antwerpen)
Geheel van drie burgerhuizen in uiteenlopende stijlen, naar een ontwerp door de architecten Gebroeders Wauters uit 1912.


Heldenmonument begraafplaats Merksem

Van Heybeeckstraat (Antwerpen)
Heldenmonument opgericht ter nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten en zeelieden van beide oorlogen, de gefusilleerden van de elektriciteitscentrale De Schelde, en de overleden politieke gevangenen en weerstanders.


Herenhuis in neo-Lodewijk XV-stijl

Jan Van Rijswijcklaan 130 (Antwerpen)
Voornaam herenhuis in neo-Lodewijk XV-stijl gebouwd in opdracht van de bankier Jos. Opdebeeck, naar een ontwerp van architect Max Winders uit 1913. De bouwheer was zaakvoerder van de Antwerpse private bank Banque Jos. Opdebeeck et Cie.


Het Tafelrond

Eikstraat 1, Grote Markt 5, Rector De Somerplein 20-21 (Leuven)
Het neogotische Tafelrond dat na de Eerste Wereldoorlog werd gebouwd in opdracht van de Nationale Bank van België om er haar Leuvens agentschap in onder te brengen, sluit de oostzijde van de Grote Markt af.


Hoekcomplex in beaux-artsstijl

Helenalei 1, Marialei 34 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1911. Opdrachtgever was de in Brecht gevestigde steenbakkerij Briqueteries de Notre-Dame.


Hotel Billiard Palace

Koningin Astridplein 40 (Antwerpen)
Hotel Billiard Palace; vijf traveeën en vijf bouwlagen in art deco naar ontwerp van Max Winders, van 1929.


Hotel Geelhand

Meir 52A (Antwerpen)
Classicistisch herenhuis dat oorspronkelijk uit een corps de logis op de hoek, een lager poortgebouw en een langgerekt koetshuis met stallingen aan de Wapper bestond. Het werd in 1779 gebouwd.


Hotel van Ertborn

Maarschalk Gérardstraat 4, 4A (Antwerpen)
Herenhuis in Lodewijk XVI-stijl, omstreeks 1780 opgetrokken in opdracht van baron François de Paule-Joseph van Ertborn, wellicht toe te schrijven aan Gilles Barnabé Guimard. Het voorname pand werd in 1884 door Eugène-Emile Esnault-Pelterie uitgebreid tot Grand-Hôtel, en in 1919 door Guillaume Rooses omgevormd tot Banque du Crédit Commercial.


Ingangsrisaliet van de vroegere hoofdzetel van de Algemeene Bankvereeniging

Eikenstraat 9 (Antwerpen)
Neobarok ingangsrisaliet van de voormalige hoofdzetel van de Algemeene Bankvereeniging, naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1921, uitgevoerd in 1922. Bij de sloop van dit gebouw ontmanteld en verderop in de Eikenstraat opnieuw opgericht, geïntegreerd in de nieuwbouwvleugel van Osterriethhuis, naar een ontwerp door de architecten Eddy Posson en Yves Donck uit 1980.


Kantoorgebouw Caisse Hypothécaire Anversoise

Meir 22-24 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl opgetrokken in opdracht van de bank Caisse Hypothécaire Anversoise, naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1929. Het vastgoedproject met winkels en huurkantoren paalde aan de hoofdzetel van de bank in de Huidevettersstraat.


Kasteel Boterberg

Noordeind 97 (Kalmthout)
Landhuis met bijgebouwen van circa 1920, in een omringende park dat naadloos aansluit bij het beschermde natuurreservaat van de Kalmthoutse heide.


Katholieke Kring

Lange Gasthuisstraat 30 (Antwerpen)
Verenigingsgebouw in beaux-artsstijl, gebouwd in opdracht van de Société Civile du Cercle Catholique d’Anvers, naar een ontwerp door de architect Ernest Stordiau uit 1901. De nieuwe lokalen van katholieke burgerlijke sociëteit opgericht door Frédéric Belpaire tijdens de latere 19de eeuw, omvatte een leeszaal, café-restaurant en feestzaal.


Krijgsbegraafplaats

Krijgsbaan 100 (Antwerpen)
Het militaire ereperk werd reeds in 1914 aangelegd voor de gesneuvelden, nog voor de ingebruikname van het Schoonselhof als begraafplaats.


Laatclassicistisch herenhuis

Lange Gasthuisstraat 39 (Antwerpen)
Laatclassicistisch herenhuis volgens de bouwaanvraag uit 1804 opgetrokken in opdracht van de familie Kramp. Het gebouw wordt toegeschreven aan de architect Jan Blom. Tijdens het interbellum inwendig verbouwd en uitgebreid door de architect Max Winders, in opdracht van de Compagnie d’Anvers.


Monument voor August Beernaert

Marie-Joséplein (Oostende)
August Beernaert (Oostende, 1829 - Luzern, 1912) was jurist en een belangrijk katholiek staatsman die in verschillende regeringen onder koning Leopold II minister en eerste minister is geweest. Buste naar ontwerp van beeldhouwer Louis Mascré (Brussel) gedateerd 1927. Geïnspireerd op de August Beernaert-buste van beeldhouwer Paul De Vigne, leraar van Mascré, geplaatst in Brussel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.


Nationale Bank van België

Prins Albertstraat 39A (Sint-Niklaas)
Groots gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen in beaux-artsstijl met sterke Lodewijk XIV- en XV-inslag en opgetrokken in onbeschilderde Franse kalkzandsteen naar ontwerp van architect Max Winders uit 1910.


Neoclassicistisch herenhuis

Lange Nieuwstraat 70-72 (Antwerpen)
Imposant herenhuis volgens de bouwaanvraag uit 1869 opgetrokken in opdracht van de wolmakelaar Emile de Harven. Samen met zijn oudere broer Horace de Harven, leidde hij de firma De Harven frères, gevestigd op hetzelfde adres.


Ons Huis

Plantin en Moretuslei 68 (Antwerpen)
Bondsgebouw van de Antwerpse Diamantbewerkersbond. Complex in beaux-artsstijl met vleugels aan de Plantin en Moretuslei en de Baron Joostensstraat, gebouwd in opdracht van de Samenwerkende Maatschappij “Ons Huis”, naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1912, en in oktober van dat jaar ingehuldigd. Gesloopt in de jaren 1990.


Oorlogsgedenkteken

Straalstraat (Antwerpen)
Volledig in blauwe steen uitgevoerd oorlogsmonument naar ontwerp van Max Winders, ter ere van de op 6 en 7 september 1944 door de Duitse troepen gefusilleerde arbeiders van de achterliggende elektriciteitscentrale van de Société d’ Electricité de l’ Escaut.


Papeteries Anversoises G. Moorrees & Cie.

Engelse Beurs 4, 8, Jeruzalemstraat 17-19, Pottenbrug 1-3, 4 (Antwerpen)
In kern neoclassicistisch burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, dat tussen 1898 en 1906 door Jean-Laurent Hasse in meerdere fasen werd uitgebouwd tot papierfabriek, met nog een uitbreiding door Max Winders in 1923-1924.


Refugium van de abdij van Tongerlo

Lange Gasthuisstraat 35-37 (Antwerpen)
Samenstel van twee traditionele woningen, die in kern minstens opklimmen tot de 17de eeuw, met aanpassingen uit de 18de eeuw. Het linker pand huisvestte van 1535 tot 1699 het refugium van de abdij van Tongerlo. Beide werden samengevoegd, gerestaureerd en verbouwd tot kantoorgebouw in opdracht van de Compagnie d’Anvers, naar een ontwerp door de architect Max Winders uit 1941.


Residentie Carlier

Britselei 1, 1A-B, Mechelsesteenweg 20-26 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-nouveaustijl, opgetrokken in opdracht van K. Van Boghout, naar een ontwerp door de architect Jos. Goeyvaerts uit 1913. Het gebouw was bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 zeker wat de ruwbouw betrof voltooid, maar werd pas in 1920 door de nieuwe eigenaar Hector Carlier volledig afgewerkt.


Samenstel van winkelhuis en kantoorgebouw

Twaalfmaandenstraat 7 (Antwerpen)
Samenstel van een winkelhuis in neoclassicistische stijl, en een kantoorgebouw in art-decostijl. Het winkelhuis (rechter pand) werd gebouwd in opdracht van de kleermaker Joseph Albert Goemans, naar een ontwerp door Edmond Leclef uit 1882. De Banque Hypothécaire et Immobilière d’Anvers liet het kantoorgebouw (linker pand) bouwen naar een ontwerp door Max Winders uit 1926.


Thema's

Ontwerper van

Balansstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Winders [online], https://id.erfgoed.net/personen/6016 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.