Beschermd monument

Hoekcomplex: gevels en daken

Beschermd monument van 07-10-1993 tot heden

ID
10866
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10866

Besluiten

Woningen en het Sint-Veerleplein en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 07-10-1993  ID: 2560

Beschrijving

De gevels en daken van het hoekcomplex zijn beschermd als monument.Waarden

De gevels en bedaking van het hoekcomplex zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu documentaire waarde:

artistieke waarde

-

historische waarde

als uniek architecturaal ensemble van woonhuizen in classicerende barokstijl daterend van 1706 en gekenmerkt door uitgewerkte bak- en zandstenen lijstgevels met typische barokke elementen aan de zijde van de Burgstraat en Jan Breydelstraat en een traditionelere lijst- en trapgevel uitziend op de Lieve.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoekcomplex in classicerende barok

Burgstraat 1-3, Jan Breydelstraat 42 (Gent)
Merkwaardig hoekcomplex met de Jan Breydelstraat in classicerende barokstijl van 1706. Verankerde bak- en zandsteenbouw met drie bouwlagen onder schilddak met uitgewerkte houten dakkapellen. Gelijkaardige voor- en zijgevel van respectievelijk negen en acht traveeën. Achtergevel uitziend op de Lieve bestaande uit twee delen van elk twee traveeën en vier bouwlagen waaronder zichtbare kelderverdieping: linkerhelft met trapgevel en rechterhelft met lijstgevel onder druiplijst.