Hoekcomplex

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 1-3, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekcomplex met Jan Breydelstraat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoekcomplex: gevels en daken
gelegen te Burgstraat 1, Burgstraat 3 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Veerleplein en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-10-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Merkwaardig hoekcomplex met de Jan Breydelstraat in classicerende barokstijl van 1706 (op gevelsteen, volgens bouwaanvraag van 1705), vanouds onderverdeeld in verschillende panden. Verankerde bak- en zandsteenbouw met drie bouwlagen onder schilddak (leien) met uitgewerkte houten dakkapellen tussen voluutvormige vleugelstukken en bekronend gebogen of driehoekig fronton; twee metalen dakbekroningen sieren de nok. Gelijkaardige voor- en zijgevel van respectievelijk negen en acht traveeën, horizontaal belijnd door omlopende waterlijsten en geritmeerd door per vier gekoppelde kruiskozijnen. Versierde borstweringen met zware barokke bloemen- en vruchtenslingers, op de tweede bouwlaag alternerend met balustrades; onversierde spiegels op de bovenste verdieping. Klassiek hoofdgestel met gelede zandstenen architraaf op Lodewijk XIV-consooltjes, fries en kroonlijst.

Achtergevel uitziend op de Lieve bestaande uit twee delen van elk twee traveeën en vier bouwlagen waaronder zichtbare kelderverdieping: linkerhelft met trapgevel (zeven treden + topstuk met bolornament) onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op het water); rechterhelft met lijstgevel onder druiplijst; op de derde bouwlaag rechts en in de geveltop met balustrades in de borstwering. Kelderverdieping van grote natuursteenblokken, links met korfboogpoort en venster, een bolkozijn in rechterhoek.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 48/1,7.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Burgstraat

Burgstraat (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.