erfgoedobject

Hoekcomplex in classicerende barok

bouwkundig element
ID
19263
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19263

Juridische gevolgen

Beschrijving

Merkwaardig hoekcomplex met de Jan Breydelstraat in classicerende barokstijl van 1706 (op gevelsteen, volgens bouwaanvraag van 1705), vanouds onderverdeeld in verschillende panden. Verankerde bak- en zandsteenbouw met drie bouwlagen onder schilddak (leien) met uitgewerkte houten dakkapellen tussen voluutvormige vleugelstukken en bekronend gebogen of driehoekig fronton; twee metalen dakbekroningen sieren de nok. Gelijkaardige voor- en zijgevel van respectievelijk negen en acht traveeën, horizontaal belijnd door omlopende waterlijsten en geritmeerd door per vier gekoppelde kruiskozijnen. Versierde borstweringen met zware barokke bloemen- en vruchtenslingers, op de tweede bouwlaag alternerend met balustrades; onversierde spiegels op de bovenste verdieping. Klassiek hoofdgestel met gelede zandstenen architraaf op Lodewijk XIV-consooltjes, fries en kroonlijst.

Achtergevel uitziend op de Lieve bestaande uit twee delen van elk twee traveeën en vier bouwlagen waaronder zichtbare kelderverdieping: linkerhelft met trapgevel (zeven treden + topstuk met bolornament) onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op het water); rechterhelft met lijstgevel onder druiplijst; op de derde bouwlaag rechts en in de geveltop met balustrades in de borstwering. Kelderverdieping van grote natuursteenblokken, links met korfboogpoort en venster, een bolkozijn in rechterhoek.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 48, nummers 1,7.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB N-O, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

  • Is deel van
    Burgstraat

  • Is deel van
    Sint-Veerleplein en omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekcomplex in classicerende barok [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/19263 (Geraadpleegd op 18-05-2021)