Beschermd monument

Griffierswoning

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden

ID: 10873   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10873

Besluiten

Geografisch pakket Buggenhout
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3977

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de dorpswoning Oud Antwerpen, uit 1675, die fungeerde als griffierswoning.Waarden

De selectie van beschermingswaardige objecten en ensembles omvat hier zowel een dorpsplein, twee parochiekerken, verschillende kapellen, een voormalig gemeentehuis, een gemeenteschool, pastorieën als verschillende dorpshuizen, zodat typologisch en stijlhistorisch de diversiteit van de gebouwde omgeving aan bod komt en een representatief en goed bewaard deel van het nog bestaande bouwkundig erfgoed van de gemeente vertegenwoordigd is. Deze objecten vertonen intrinsieke kwaliteiten qua historische of cultuurhistorische betekenis of architecturale vormgeving en qua representativiteit, zeldzaamheid, authenticiteit of gaafheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden.

De voormalige griffierswoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het huis dat bewaard bleef in de achtertuin van Veldstraat nummer 24 is een goed bewaard en kwaliteitsvol voorbeeld van een 17de-eeuwse constructie in traditionele bak- en zandsteenarchitectuur met enkele Vlaamse renaissance-elementen, die de waarde van het geheel nog accentueren. Het gebouw is typologisch van uitzonderlijke waarde voor de architectuurgeschiedenis. Als woning van een hoogwaardigheidsbekleder van het ancien regime, namelijk als griffierswoning, is het een zeldzame getuige en exemplarisch voor een historisch site met 17de-eeuwse woning die oorspronkelijk aan de zuidrand van de grotere dries gelegen was aan de rand van de dorpskom waar weinig getuigen overgebleven zijn van het historisch verleden. Deze woning is voor Opdorp de oudste en meest authentieke woonhuis uit de 17de eeuw met kenmerkende zandstenen kruiskozijnen, steigergaten en uitzonderlijk behouden deur met gesculpteerde latei met jaartal 1675 en renaissance-ornamenten. Uiterst zeldzaam is het behouden originele ijzeren sleutelgatplaatje met nog typische renaissancemotieven in de houten deur.
Ook het interieur bewaart nog de originele samengestelde balklagen met zware moerbalken met gesculpteerde uiteinden op natuurstenen consoles, waaronder één met jaartal 1675 en IHS-monogram.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpswoning Oud Antwerpen

Veldstraat 24 (Buggenhout)
In de achtertuin van nummer 24 staat nog een merkwaardig 17de-eeuws gebouw dat hier tot de jaren 1870 mooi ingeplant was in zijn landelijke omgeving. Deze voormalige griffierswoning is opgetrokken uit traditionele bak- en zandsteen, telt zes traveeën en slechts één bouwlaag onder een zwart pannen zadeldak, mogelijk voorheen afgewerkt door trapgevels.