Beschermd monument

Mechelse Poort

Beschermd monument van 07-12-1983 tot heden

ID
10878
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10878

Besluiten

Mechelse Poort
definitieve beschermingsbesluiten: 07-12-1983  ID: 1949

Beschrijving

De bescherming omvat de Mechelse Poort.Waarden

De Mechelse Poort, namelijk de voormalige binnenpoort, de brugpijlers tussen de binnen- en buitenforten, de restanten van de buitenpoort, de keermuren ter hoogte der wallen van de eerste spoorlijn, de restanten der brugpijlers langs de buitenwallen, de voormalige kazemat, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Mechelse Poort

Leopoldlaan zonder nummer (Dendermonde)
Eén van de twee resterende poorten van de Wellingtonbarrière in Dendermonde, nabij het kruispunt met de Noordlaan en de Mechelsesteenweg. In 1822 werd de in oorsprong middeleeuwse stadspoort gesloopt en vervangen door een nieuwe poort. De huidige poort is de oorspronkelijke binnenpoort van 1822.