Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel van het Eerwaardig Heilig Sacrament

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109085   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109085

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De kapel dateert uit de 15de eeuw en kende verschillende latere uitbreidingen. De kapel wordt omgeven door een grasplein, dreven en een rij vroeg 20ste-eeuwse pijlerkapelletjes.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel van het Eerwaardig Heilig Sacrament

Heggekapel zonder nummer (Lille)
De kapel dateert uit de 15de eeuw en kende verschillende latere uitbreidingen. De kapel wordt omgeven door een grasplein, dreven en een rij vroeg 20ste-eeuwse pijlerkapelletjes.