Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof van Busleyden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 109533   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109533

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Uitgebreid gebouwencomplex in bak- en zandsteen in kopiërende laatgotische stijl met poortgebouw en drie vleugels opgesteld rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof van Busleyden

Frederik de Merodestraat 65, 67 (Mechelen)
Uitgebreid gebouwencomplex in bak- en zandsteen in kopiërende laatgotische stijl met poortgebouw en drie vleugels opgesteld rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats.