Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Het Paradijs

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109668   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109668

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Merkwaardige laatgotische gevel met vroeg-renaissance- kenmerken, toegeschreven aan R. Keldermans en daterend van circa 1520-1525.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Het Paradijs

Haverwerf 20-21 (Mechelen)
Merkwaardige laatgotische gevel met vroeg-renaissance- kenmerken, toegeschreven aan R. Keldermans en daterend van circa 1520-1525.