Sint-Pietersstation

Beschermd monument van 09-03-2005 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Koningin Maria Hendrikaplein
Locatie Koningin Maria Hendrikaplein zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1208.1
  • 4.01/44021/514.1
  • OO001558

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Pietersstation

Koningin Maria Hendrikaplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Ingenieur architect Louis Cloquet kreeg circa 1908 de opdracht het nieuwe station te ontwerpen, de uitvoering werd toevertrouwd aan de aannemers Van Herrewege en De Wilde. Het definitief ontwerp werd uitgevoerd in eclectische stijl, eigen aan L. Cloquet en geïnspireerd op nationale middeleeuwse elementen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Sint-Pietersstation ontworpen door L. Cloquet te Gent, werd beschermd als monument op 10-11-1995 met inbegrip van de reizigers- en goederentunnel. In het wijzigingsbesluit van 09-03-2005 worden deze laatst genoemden uit de bescherming geschrapt.

Waarden

Het Sint-Pietersstation is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde, industrieel-archeologische waarde

als stationsgebouw van het type tussenstation ontworpen door ingenieur architect Louis Cloquet en gerealiseerd tussen 1908 en 1912 in een eclectische, op het nationale verleden geïnspireerde stijl met behouden rijkelijk versierd interieur, meer bepaald de centrale hal met fresco' s en sgraffitopanelen met voorstellingen van de Belgische steden, de dwarsgang met spitsboogarcaden, het buffet en restaurant en de reizigers- en goederentunnel tot aan de Sint-Denijslaan.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.