Beschermd monument

Sint-Pietersstation

Beschermd monument van tot heden

ID
10968
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10968

Besluiten

Sint-Pietersstation, leiplatanen, hotel Flandria Palace en woningen met omgeving
definitieve wijzigingsbesluiten: 09-03-2005  ID: 11219

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het Sint-Pietersstation ontworpen door L. Cloquet te Gent, werd beschermd als monument op 10-11-1995 met inbegrip van de reizigers- en goederentunnel. In het wijzigingsbesluit van 09-03-2005 worden deze laatst genoemden uit de bescherming geschrapt.Waarden

Het Sint-Pietersstation is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde, industrieel-archeologische waarde

als stationsgebouw van het type tussenstation ontworpen door ingenieur architect Louis Cloquet en gerealiseerd tussen 1908 en 1912 in een eclectische, op het nationale verleden geïnspireerde stijl met behouden rijkelijk versierd interieur, meer bepaald de centrale hal met fresco' s en sgraffitopanelen met voorstellingen van de Belgische steden, de dwarsgang met spitsboogarcaden, het buffet en restaurant en de reizigers- en goederentunnel tot aan de Sint-Denijslaan.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Pietersstation

Koningin Maria Hendrikaplein 1 (Gent)
Ingenieur architect Louis Cloquet kreeg circa 1908 de opdracht het nieuwe station te ontwerpen, de uitvoering werd toevertrouwd aan de aannemers Van Herrewege en De Wilde. Het definitief ontwerp werd uitgevoerd in eclectische stijl, eigen aan L. Cloquet en geïnspireerd op nationale middeleeuwse elementen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.