Persoon

Cloquet, Louis

ID
787
URI
https://id.erfgoed.net/personen/787

Beschrijving

Louis Cloquet (1849-1920) heeft tijdens zijn leven steeds drie beroepen gecombineerd: architect, auteur en docent. Hij begint zijn educatieve taak aan de Doornikse Sint-Lucasschool in 1880. Een jaar voordat hij stopt met lesgeven in Doornik (in 1890) wordt hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG), waar hij zelf met de grootste onderscheiding het diploma van burgerlijk ingenieur van Bruggen en Wegen behaalde in 1871. Vier jaar later wordt Cloquet gepromoveerd tot gewoon hoogleraar. Naast lesgeven aan de Gentse universiteit, doceert hij eveneens een cursus aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen.

Bovenop zijn taak als docent is Cloquet ook een succesvolle auteur. Deze carrièrewending is te wijten aan een toevallige ontmoeting met Jules en Henri Desclée. Cloquet treedt in dienst bij deze uitgevers en levert enkele opmerkelijke bijdragen. Van groot belang zijn zijn artikels in “La revue de l’art Chrétien”, waarin Cloquet schrijft over het verschil in monumentenzorg in verband met “dode” en “levende” monumenten. Het absolute hoogtepunt uit Cloquets carrière als auteur is echter “Traité d’Architecture”, een handboek voor architecten opgedeeld in vijf delen, dat sterk onder invloed staat van Viollet-le-Duc.

Als architect was Cloquet werkzaam op drie niveaus. In de eerste plaats was hij ontwerper van individuele gebouwen. Daarnaast had hij echter eveneens een grote passie ontwikkeld voor zowel stedenbouw als monumentenzorg. Deze twee aspecten van de architectuur spelen bijgevolg een belangrijke rol in Cloquets carrière. Eén van zijn belangrijkste verwezenlijkingen als architect-ontwerper is het “posthotel” (Korenmarkt 16) te Gent. Dit gebouw kan beschouwd worden als een prototype van Cloquets vroege bouwstijl. Hoewel het eclectisch is, overheerst de neogotische stijl, waarvan Cloquet medegrondlegger was in België.

Rond de eeuwwisseling werd zijn rol binnen zowel de stedenbouw als monumentenzorg groter. Het belangrijkste project wat stedenbouw betreft, is de Sint-Michielsbrug aan de Korenmarkt in Gent. Tijdens de realisatie geldt voor Cloquet één belangrijke regel: alle moderne doelen mogen het pittoreske niet verjagen. Zijn interesse in monumentenzorg komt bij Cloquet al tot uiting als auteur. Toch speelt hij ook een actieve rol als restaurateur. Vooral tijdens de eerste wereldoorlog laat hij zich opmerken in een dispuut tussen conservatieven en modernisten. Bij de grote heropbouw wordt de esthetische aanpak van architectuur steeds minder belangrijk. Cloquet blijft echter een voorstander van deze aanpak en stelt dat modern bouwen nog steeds mogelijk is zonder verwaarlozing van de traditionele architectuur.

In 1920, een jaar na zijn emeritaat, sterft Louis Cloquet na een slopende ziekte. Zijn zoon Jean Norbert zorgt voor opvolging en neemt de leerstoel van zijn vader over.

  • DE VOS, J., Drie merkwaardige Gentse gebouwen (1903-1930), Gent.
  • MOUTON, Hilde, Ingenieur-architect Louis Cloquet (1849-1920) zijn werk in opdracht van de rijksuniversiteit te Gent deel 1 [onuitgegeven licentiaatverhandeling], Gent, 1978.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Blindenhuis Van Caeneghemgesticht en Pharmacodynamisch Instituut met omgeving

Apotheekstraat, Coupure, Hospitaalstraat, Jozef Kluyskensstraat (Gent)
Deze bouwblokken tussen de Coupure en Leie worden voornamelijk bepaald door de neogotische en eclectische universiteitsgebouwen ontworpen aan het begin van de 20ste eeuw door Louis Cloquet zoals het Pharmacodynamisch Instituut, het Physiologisch Instituut en het Rommelaere Instituut en het 19de-eeuws neogotisch blindenhuis Van Craeneghemgesticht ontworpen door Charles Van Huffel.


Het Rommelaere Instituut

Apotheekstraat 5, Jozef Kluyskensstraat 27-29 (Gent)
Het Rommelaere Instituut werd in eclectische stijl ontworpen door architect Louis Cloquet vanaf 1898, als een geheel met het Pharmacodynamisch Instituut en Physiologisch Instituut. Het complex op U-vormige plattegrond en met drie bouwlagen is voornamelijk gekenmerkt door de door steunberen sterk geritmeerde oostvleugel met alternerende getrapte dakvensters en gesculpteerde boogvelden op de bovenste verdieping.


Hoekhuis ontworpen door Louis Cloquet

Smidsestraat 1-13 (Gent)
Merkwaardig halfcirkelvormig uitgebouwd hoekpand, volgens bouwaanvraag van 1905 naar ontwerp van architect L. Cloquet. Gebouw met vier bouwlagen en in 1913 toegevoegde zolderverdieping.


Huis De Kat en de Hond

Koning Leopold II-laan 24 (Gent)
In het straatbeeld opvallend bakstenen rijhuis volgens bouwaanvraag van 1903 gebouwd als eigen woning door ingenieur architect Louis Cloquet. Asymmetrisch opgebouwd huis met links, op de rooilijn gelegen, vrij smalle, hoog oplopende neogotisch getinte bakstenen puntgevel.


Klinisch en Poliklinisch Instituut

Louis Pasteurlaan 1-2 (Gent)
De Klinische en Poliklinische Instituten vormen een belangrijk onderdeel van de wetenschappelijke Instituten van de Bijloke die ingenieur-architect Louis Cloquet in 1899-1900 realiseerde voor de Gentse universiteit. Ze vormen een gaaf bewaarde entiteit in eclectische stijl en getuigen van een omstreeks 1900 kenmerkende architectuur die zowel in materiaalkeuze als detaillering aanleunt bij de art nouveau.


Neogotisch hoekhuis Sint-Michiel en neotraditionele burgerhuizen

Jan van Stopenberghestraat 2, Predikherenlei 1, Sint-Michielshelling 7 (Gent)
Merkwaardig neogotisch hoekhuis zogenaamd Sint-Michiel, volledig opgetrokken uit zandsteen in 1912 naar ontwerp van architect Louis Cloquet. Aan de Predikherenlei en Jan van Stopenberghestraat recentere uitbreidingen in neotraditionele bak- en zandsteenstijl.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein (Wetteren)
De bouw van de oudste onderdelen van de huidige kerk, de gotische toren en het koor, wordt in de literatuur doorgaans geplaatst in de 16de eeuw, doch de toren klimt waarschijnlijk op tot de 15de eeuw. Wellicht vonden er herhaaldelijke verbouwingen plaats. Eind jaren 1880 was de kerk in slechte staat. De plannen voor een volledig herstel en uitbreiding van de kerk werden in 1892-1893 opgemaakt door architect Henri Vaerwyck.


Pharmacodynamisch Instituut

Albert Baertsoenkaai, Jozef Kluyskensstraat (Gent)
Het Pharmacodynamisch Instituut werd in eclectische stijl, met voornamelijk neogotische inslag, ontworpen door architect Louis Cloquet tussen 1900 en 1905. Het complex, van de straat gescheiden door een tuintje en ijzeren hek, vertoont een fraaie polychrome gevel met twee bouwlagen geritmeerd door getrapte dakvensters en neogotische vensternissen en boogvelden.


Physiologisch Instituut

Apotheekstraat (Gent)
Het voormalige Physiologisch Instituut werd in eclectische stijl, met voornamelijk neogotische inslag, ontworpen door architect Louis Cloquet vanaf 1898. Het complex omvat soberdere vleugels met twee en één bouwlaag.


Postgebouw

Rijselstraat 70 (Ieper)
Postgebouw, ook 'Tempelierssteen' of 'Hooghuis' genaamd. Aankoop door de Staat van twee aan elkaar palende huizen in de Rijselsestraat in 1897, toen respectievelijk gebruikt als brouwerij (links) en woonhuis (rechts), om er een postkantoor in te richten. Het gebouw is nu uit een breedhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien) met steile helling, houten dakkapellen en neogotische vorstkam van natuursteen.


Postgebouw

Graslei 15-16, Korenmarkt 16, 16A, Pakhuisstraat 2 (Gent)
Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier. Als bouwstijl werd gekozen voor de laatgotische stijl of Brabantse gotiek terwijl er ook renaissancekenmerken aanwezig zijn. Deze vormentaal werd gecombineerd met meerdere moderne bouwprocedés en eigentijdse materialen.


Sint-Michielsbrug

Sint-Michielshelling (Gent)
Sint-Michielsbrug gerealiseerd onder burgemeester E. Braun naar ontwerp van Louis Cloquet, met mooie centrale lantaarn met bronzen Sint-Michielsbeeld door R. Rooms.


Sint-Pietersstation

Koningin Maria Hendrikaplein 1 (Gent)
Ingenieur architect Louis Cloquet kreeg circa 1908 de opdracht het nieuwe station te ontwerpen, de uitvoering werd toevertrouwd aan de aannemers Van Herrewege en De Wilde. Het definitief ontwerp werd uitgevoerd in eclectische stijl, eigen aan L. Cloquet en geïnspireerd op nationale middeleeuwse elementen.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cloquet [online], https://id.erfgoed.net/personen/787 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.