Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109750
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109750

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Nummer 1: totaal vernieuwd bakstenen gebouw. Nummer 3 en 5: begijnenwoningen in traditionele stijl met voortuintje en vernieuwde afsluitingsmuur voorzien van rondboogdeurtje.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenwoningen

Jezuspoort 1-5 (Mechelen)
Nummer 1: totaal vernieuwd bakstenen gebouw. Nummer 3 en 5: begijnenwoningen in traditionele stijl met voortuintje en vernieuwde afsluitingsmuur voorzien van rondboogdeurtje.