Begijnenwoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Jezuspoort
Locatie Jezuspoort 1-5, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenwoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Groot Begijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2012.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Groot Begijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof: gedeelte

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 1: totaal vernieuwd bakstenen gebouw.

Nummers 3 en 5: twee naast elkaar gelegen en hard gerestaureerde begijnenwoningen in traditionele stijl met voortuintje en vernieuwde afsluitingsmuur voorzien van rondboogdeurtje, oorspronkelijk allebei gevat in een zandstenen omlijsting onder rondboognisje; de achtergevels zijn zichtbaar van in de Moreelstraat.

Nummer 3: combinatie van diep- en breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldaken (mechanische pannen). Gecementeerde achtergevel. Nummer 5: hersteld breedhuis van twee bouwlagen onder groot zadeldak (mechanische pannen). Voorzijde gemarkeerd door spel van zadeldakjes, van uitbouwen en dakkapellen. Rondboogvormige bovenvensters in achtergevel. Dakvenster. Nieuw gemetst eenvoudig rondboogvormig ingangspoortje.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

maakt deel uit van Groot Begijnhof

Acht-Zalighedenstraat 1-3, 2-32, Begijnenkerkhof 1-7, Cellebroedersstraat 11-13, Conventstraat 2-24,...

is gerelateerd aan Nonnenstraat

Nonnenstraat (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.